BRL SIKB 9335; Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
Cursus ge-update!: Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2, 4 en 9 zijn gewijzigd.

De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 welke van belang zijn bij de werkzaamheden van grondbanken en grondverzetbedrijven. De omgang met (verschillende) grondstromen, partijen grond zonder keuring, het opsplitsen en samenvoegen van partijen, wat mag wel en wat niet? Het zijn allemaal vraagstukken waar je in de praktijk geconfronteerd wordt. Deze cursus biedt een nieuwe kijk op grondverzet en leert je omgaan met de uitzonderingspositie van de BRL 9335. Via certificering voor deze BRL worden handelingen mogelijk die anders door het Besluit Bodemkwaliteit niet zijn toegestaan.

 Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Doelgroep

De cursus is interessant voor grondbanken en grondverzetbedrijven, maar ook voor adviesbureaus, omgevingsdiensten, waterschappen en gemeenten.

Kortom een must voor iedereen die met grondverzet te maken heeft, op welke manier dan ook!

Programma

 • Besluit bodemkwaliteit
  • Definities en begrippen
  • Kwaliteit van de uitvoering
 • Protocol-1 Individuele partijen grond
  • Doel en toepassingsgebied
  • Werkwijze
  • Eindkwalificatie en toetsing
  • Partij- / depotbeheer
 • Protocol-2 Grond uit projecten
  • Doel en werkingsgebied
  • Grootschalige projecten
  • Bepaling keuringsfrequentie
  • Uitvoeringsfase
 • Protocol-9 Civieltechnische keuring
  • Doel en werkingsgebied
  • Werkwijze
 • Casus en vragen uit de praktijk
NIEUWS
niet alle protocollen waren voor mij van toepassing
Docent uitstekend!
Docent uitstekend! Was zeker niet saai, goede uitleg en instructie
Je moet enige kennis van de materie hebben om de cursus goed te begrijpen
Nuttige cursus veel van opgestoken!
Write a review