Circulariteit in bodem & bouwstoffen

[Contact us for a price]
 

Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen 

Deze cursus richt zich op materialen zoals grond, puingranulaat, beton, asfalt, bestratingsmaterialen en bouwmaterialen. De technieken van recycling komen aan bod. Het gaat er echter vooral om hoe je deze technieken kunt implementeren in de praktijk, ook vanuit het milieutechnisch aspect. Is circulariteit in alle gevallen duurzaam? Dus wat moet een opdrachtgever doen om circulariteit en duurzaamheid te bevorderen en wat kan een opdrachtnemer doen? Maatwerk en kwaliteit is hierbij van groot belang.

Welke regelgeving is van belang bij circulariteit van bodem en bouwstoffen? Wat is de vrijheid hierin?
De cursus laat de mogelijkheden en de beperkingen zien van circulariteit in de praktijk, een 'must' om als organisatie de volgende fase in circulaire economie te bereiken! 

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij het ontwerp, aanbesteding, sturing, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele werken en bouwwerken om te leren omgaan met de circulariteit van materialen welke vrijkomen en toegepast kunnen te worden. De cursus is ook interessant voor medewerkers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat en aannemers.

 

Programma

  • Alle grondstoffen hergebruiken in 2050
    • Grondstoffen hergebruiken
    • Noodzaak circulaire economie
    • Rijksbrede programma Circulaire Economie 

   

  • Regelgeving
   • Besluit en Regeling bodemkwaliteit 
  • Juridisch kader van afval naar grondstof
    • Landelijk Afvalbeheersplan LAP
    • Inspraakreacties LAP3
    • Beleidskader
    • Doelstellingen
    • Sectorplannen
    • Product, grondstof, afvalstof, .. ?
    • VIHB transport
    • Melding LMA
    • Vrijstelling vergunningsplicht grond 

   

  • Bouwbesluit
    • Artikel 5.8. Aansturingsartikel
    • Artikel 5.9. Duurzaam bouwen
    • Artikel 5.10. Verbouw 

   

  • Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen
  • Omgevingswet
    
  • Tools
    • LCA
    • DuboCalc MKI
    • Opties vergelijken
    • Gevoeligheidsanalyse
    • Werken met DuboCalc 
  • Circulaire economie in de GWW sector
    • RWS: Impulsprogramma circulaire economie
    • Data en meter van circulariteit
    • Circulair ontwerpen en beheren
    • Circulair materiaalgebruik
    • Circulair aanbesteden en inkopen 
  • Aandachtspunten
    • Waardecreatie
    • Omgaan met ZZS in een circulaire economie 

   

 

 

 •  op aanvraag

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,-  excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

 

Inhoudelijke kennis is goed, maar weinig concreet
Over algemeen goede cursus, wel enkele tips:
- Tijdens cursus activiteiten/opdrachten voor de afwisseling
- Syllabus uitstekend, miste ppt als ondersteuning
- Doelgerichter stof behandelen
Docent was uitstekend en cursus over algemeen goed. Tip: Graag meer praktijkvoorbeelden waarbij diepte wordt ingegaan op LCA en MKI.
Veel stof voor 1 dag, wellicht opsplitsen in 2 dagen.
Docent was een topper en gaf veel praktijkvoorbeelden
Write a review