Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

CROW400: Werken in of met verontreinigde grond voor adviseurs en toezichthouders


Vanaf 1 januari 2019 is men verplicht zich bij het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodems te houden aan de CROW400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ en zijn de CROW 132 en CROW 307 vervallen. De nieuwe CROW 400 geeft de systematiek aan voor het bepalen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het werken in verontreinigde bodem en de bijbehorende maatregelen en is, meer dan zijn voorloper, gericht op een risico gestuurde aanpak.

Wat zijn nu de belangrijkste verschillen met de CROW 132 en CROW 307, en wat zijn nu in de praktijk de  belangrijkste consequenties van de nieuwe CROW 400 voor uw organisatie?

Dit en veel andere vragen worden beantwoord in de cursus ‘CROW 400’. Onder andere worden de wettelijke kaders en status van CROW400 uitgebreid behandeld. Natuurlijk wordt de nieuwe klasse-indeling behandeld, en de gevolgen hiervan voor uw organisatie. Ook wordt ingegaan op de rol van de betrokken partijen (waaronder die van de opdrachtgever) en worden de eisen aan V&G-plannen (ontwerp- en uitvoeringsfase) uitgebreid behandeld. Bij de cursus worden diverse voorbeelden behandeld om een duidelijker beeld te vormen van de wijzigingen. Ook is er voldoende tijd en ruimte ingebouwd voor het behandelen van vragen uit de praktijk.

Doelgroep

Uitvoerders, projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders van bedrijven die werken in en met verontreinigde bodem of van gemeentelijke overheden, die als opdrachtgever van deze werken optreden. Voor iedereen die regelmatig met de CROW400 te maken heeft maar geen DLP-cursus nodig heeft.

Programma

 • Introductie, programma en voorstellen
 • CROW 400
  • status / wettelijk kader
  • reikwijdte
  • risico-gestuurde aanpak
  • risicoklassen
 • Consequenties in de praktijk
  • fasering en taakverdeling
  • inzet van deskundigen
  • V&G-plan en maatregelen
 • Vragen & discussie

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
De kosten voor deze dag bedragen slechts €845,- excl. 21% btw per deelnemer.