Cursus Besluit bodemkwaliteit 2 daagse

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

De cursus Besluit bodemkwaliteit bestaat uit 2 onderdelen:

 1. De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.
 2. De aspecten van het keuren van grond, bagger en bouwstoffen worden doorgelopen: van kader en doelstelling tot en met de toetsing aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit. 

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met het Besluit bodemkwaliteit: adviseurs, projectleiders, projectmanagers, beleidsmedewerkers, handhavers, juristen, maar bijvoorbeeld ook milieukundig begeleiders.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 1.425,- (excl. BTW).

Over ons
Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact
Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Dag 1; Algemene regels en uitgangspunten

Programma

 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken,
 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 • Slot- en overgangsbepalingen
  • Slot- en overgangsbepalingen Bbk
  • Overgangsbepalingen Rbk; aanvulling op bepalingen in Bbk H5
  • Geldigheid bewijsmiddelen; gebruik oude en nieuwe bewijsmiddelen

 

Dag 2; Toetsen

 

 • Samenstellingsanalyse, de uitloogproeven en de emissieberekeningen
  • Welke analyses moeten wanneer worden verricht
  • Wat houden de uitloogproeven in, wanneer welke proef inzetten?
  • Zijn verkorte proeven toegestaan, hoe om te gaan met beschikbaarheidsproef
  • Hoe en wanneer bepalen we de emissie; uitzonderingsregels en kritische punten?
  • Waar op letten bij de resultaten van het laboratorium
 • Toetsen bouwstoffen
  • Regels bij toepassen van bouwstoffen
  • Knelpunten
  • Toetsen bouwstoffen, nieuwe normen en regels
 • Oefeningen
  • Toetsen toepassing partij granulaat in een werk
 • Toetsen grond & baggerspecie (ingrijpende wijzigingen per 1-7-2013)
  • Berekeningswijze van de emissie, correctiewijzen lutum en organisch stof (nieuw)
  • Keuze uit de stoffenpakketten
  • Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
  • Toetsen in generiek kader; landbodem (nieuw)
  • Toetsen bij verspreiding baggerspecie
  • Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
  • Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
  • Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
  • Toetsing grootschalige partijen
  • Opsplitsen en samenvoegen
  • Aanpak volgens de NEN5740, BRL9335, Schreurs Milieuconsult
 • Oefeningen
  • Toetsen van een partij grond voor verschillende toepassingen (land- en waterbodem)
NIEUWS
docent uitstekend
Tip: meer vragen tussendoor aan 'vakexperts' stellen ipv vaste vragen in de presentatie verwerken, bijv 'hoe gaat dat bij jullie'.
soms erg specifiek
veel afkortingen waardoor het wel eens verwarrend kan zijn
Docent is uitstekend!
Veel stof in hoog tempo, voor mij zou het uitgebreider mogen.
Write a review