Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Besluit bodemkwaliteit; Bodemkwaliteitskaarten opzet en grondverzet


 

Samenvatting

Per 1 januari 2016 zijn de Regeling bodemkwaliteit en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gewijzigd. Op deze datum liep ook de overgangstermijn voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten af voor de stoffen barium, kobalt en molybdeen. Wilt u weten wat de wijziging exact inhoudt en wat de gevolgen zijn, meer informatie over het opzetten van bodemkwaliteitskaarten en de mogelijkheden voor grondverzet en gebiedspecifiek beleid bij bodemkwaliteitskaarten? Meldt u dan aan voor de cursus Bbk: Bodemkwaliteitskaarten.

Deze cursusdag kent twee blokken. In de voormiddag wordt aandacht besteed aan het opzetten van bodemkwaliteitskaarten (BKK) en de regels voor grondverzet. In de namiddag worden hierover 2 casussen behandeld.


<< terug naar cursusoverzicht

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €845,- (excl. BTW)

Duur

1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Bewijs van deelname

Programma

 • Het Besluit bodemkwaliteit
  • Inleiding
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Inhoud Bbk en Rbk
  • Categorieën  en criteria
  • Knelpunten
  • Defenities en begrippen
  • Bevoegd gezag
 • Bodemkwaliteitskaarten (BKK); opzet en grondverzet
  • De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten
   • het gebruik van de kaart als bewijsmiddel
   • Bodembeheernota
  • Richtlijn bodemfunctieklassen
  • Regels van het grondverzet
  • Opstellen bodemkwaliteitskaart Landbodem
  • Risicotoolbox
   • Kaartlagen van de BKK
  • Uitgangspunten
  • Relatie met (oude) BKK onder het Bouwstoffenbesluit
  • Eisen opstellen bodemkwaliteitskaarten (BKK)
  • Grondverzet conform de regels van de verschillende BKK’s
  • Waterbodemkwaliteitskaart
 • Nieuwe regels uit het Besluit bodemkwaliteit
 • Casussen Bodemkwaliteitskaarten en grondverzet


<< terug naar cursusoverzicht

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!