SCHREURS GROEP

Cursus Materiaalstromen in de wegenbouw

[Contact us for a price]
 

Description

Samenvatting

Bij (grote) infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Om er voor te zorgen dat aannemingsbedrijven deze stromen op de juiste wijze behandelen is deze cursus opgezet; dat voorkomt problemen met de overheid tijdens de uitvoering van de werken en dus stagnatie. 

 

Doelgroep

De cursus is dan ook met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van deze werken te leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden bij grote (infrastructurele) projecten. Ook kan de cursus interessant zijn voor handhavers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Programma

 

 • Materiaalstromen die het betreft
  • Wat zijn de plannen?
  • Welke materiaalstromen zijn ‘t gevolg?
  • Wat zijn de plannen met de materialen?
  • Welke vooronderzoeken zijn noodzakelijk?
  • Wat zijn de veiligheidsmaatregelen?
  • Welke kwaliteitsverklaringen?
  • Hoe te handelen bij transport?
  • Hoe te handelen bij opslag?
  • Wanneer moet wie wat melden?
  • Wat staat er in de bestekken?
 • De Wet- en Regelgeving
  • Inleiding
  • Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG)
  • Meldsysteem afvalstoffen
 • Het Besluit bodemkwaliteit
  • Inleiding
  • Doelstelling en wettelijk kader
  • Handhaving
  • Definities en begrippen
  • Materialen die het betreft
  • Erkenning van werkzaamheden (Bbk H2)
  • Knelpunten
 • Bouwstoffen (Bbk H3)
  • Materiaalstromen
  • Bouwstofketen
   • Ketenaansprakelijkheid (Bbk art. 28)
   • Product, grondstof, afvalstof, .. ?
   • Vrijkomende materialen
   • Bepaling eigenschappen bouwstof
   • Transport en (tijdelijke) opslag
  • Toepassingen; eisen en melden
  • Uitzonderingen en vrijstellingen
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Toetsen aan de maximale waarden
 • Grond & baggerspecie (Bbk H4)
  • Materiaalstromen
   • Grond- en baggerketen
   • Grond, bagger; product of afvalstof?
 •  Beheer
  • BRL9335
  • Vrijstelling vergunningsplicht
 • Beoordelingskaders Bbk
 • Uitzonderingen en vrijstellingen
 • Kwaliteitsverklaringen
 •  Veiligheid
  • Arbo wetgeving
  • Omgaan met verontreinigde grond
 • CASUS en discussie

 

Reviews

No posts found

Write a review
NIEUWS

Schreurs Support

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?

Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft onbeperkt toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!

Met Schreurs Support haalt u dagelijkse ondersteuning, een extra sparringspartner en een kennisbank in huis!