Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Cursus Materiaalstromen in de wegenbouw


Samenvatting

Bij (grote) infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Deze vrijgekomen stoffen dienen op een juiste wijze te worden behandeld door aannemingsbedrijven. Indien dat niet op een juiste wijze gebeurt kan de overheid ingrijpen en treedt stagnatie op tijdens de uitvoering van de werken. Deze cursus behandeld de verschillende materiaalstromen en de bijbehorende wet-en regelgeving.
 

Doelgroep

De cursus is dan ook met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van deze werken te leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden bij grote (infrastructurele) projecten. Ook kan de cursus interessant zijn voor handhavers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Duur
1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Bewijs van deelname

Over ons
Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma

 • Materiaalstromen die het betreft
  • Wat zijn de plannen?
  • Welke materiaalstromen zijn ‘t gevolg?
  • Wat zijn de plannen met de materialen?
  • Welke vooronderzoeken zijn noodzakelijk?
  • Wat zijn de veiligheidsmaatregelen?
  • Welke kwaliteitsverklaringen?
  • Hoe te handelen bij transport?
  • Hoe te handelen bij opslag?
  • Wanneer moet wie wat melden?
  • Wat staat er in de bestekken?
 • De Wet- en Regelgeving
  • Inleiding
  • Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG)
  • Meldsysteem afvalstoffen
 • Het Besluit bodemkwaliteit
  • Inleiding
  • Doelstelling en wettelijk kader
  • Handhaving
  • Definities en begrippen
  • Materialen die het betreft
  • Erkenning van werkzaamheden (Bbk H2)
  • Knelpunten
 • Bouwstoffen (Bbk H3)
  • Materiaalstromen
  • Bouwstofketen
   • Ketenaansprakelijkheid (Bbk art. 28)
   • Product, grondstof, afvalstof, .. ?
   • Vrijkomende materialen
   • Bepaling eigenschappen bouwstof
   • Transport en (tijdelijke) opslag
  • Toepassingen; eisen en melden
  • Uitzonderingen en vrijstellingen
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Toetsen aan de maximale waarden
 • Grond & baggerspecie (Bbk H4)
  • Materiaalstromen
   • Grond- en baggerketen
   • Grond, bagger; product of afvalstof?
 •  Beheer
  • BRL9335
  • Vrijstelling vergunningsplicht
 • Beoordelingskaders Bbk
 • Uitzonderingen en vrijstellingen
 • Kwaliteitsverklaringen
 •  Veiligheid
  • Arbo wetgeving
  • Omgaan met verontreinigde grond
 • CASUS en discussie

 

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!