Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Cursus per functie


Vaststellen en toetsen huidig en gewenste kennisniveau per functie

Het gewenste kennisniveau wordt in overleg vastgelegd in  een functie/kennismatrix zoals hieronder als voorbeeld weergegeven.

Voorbeeld matrix: bedoeld als voorbeeld. De daadwerkelijke matrix dient uitgebreider opgezet te worden.

 

Kennis/
Functie

Basis
Wbb

Basis
Bbk

BRL
SIKB
1000

BRL
SIKB
2000

BRL
SIKB
6000

BRL
SIKB
9335

Asbest

CROW
400

Projectleider X X   X   X   X
Veldwerker X     X       X
MKB-er X X   X X     X
   Specialisaties
Partijkeuringen     X X     X  
Asbestonderzoek       X     X