SCHREURS GROEP

Cursusmailing juli '15

[Contact us for a price]
 

Description

 
Wie kennis bezit heeft het heden, Wie kennis vergroot heeft de toekomst
 
Nieuwe cursussen:
BRL SIKB 9335 GROND: opfriscursus
30 juli 2015
 
Vanaf 1 juli 2015 treedt versie 3.8 in werking van de BRL 9335. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2, 4 en 9 zijn gewijzigd. Binnen 1 middag praten wij u bij over de wijzigingen, de gevolgen voor de praktijk en de verwachtingen voor de toekomst. Meer info: Lees verder...
 
 
BRL SIKB 6000 Basiscursus MKB 2 dagen
10 september + 1 oktober 2015
De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider wat de kennisvelden beschrijft die relevant zijn voor deze functie en hiermee de basis vormt voor het examen MKB. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor Milieukundig Begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk). Meer info: Lees verder
 
 
Toepassing H-XRF
22 september 2015
Toepassing van de Handheld Rontgen Fluorescentie Spectrometer (kortweg H-XRF) als alternatief voor labanalyses op zware metalen in bodem wordt steeds populairder. Het is een handzaam apparaat dat zeer effectief is bij de processturing tijdens (water)bodemonderzoek en -sanering. Op basis van de in de laatste jaren opgedane ervaringen zorgt de toepassing van de XRF voor minder analysekosten, meer data en een snellere sturing op basis van meetwaarden in het veld. Niet meer wachten maar direct handelen in het veld. Alle ins en outs over de toepassing ervan in het werkveld maar ook daarbuiten. Meer info: lees verder
 
 
 
 
 
Training H-XRF
13 oktober 2015
Tijdens deze traiing van een halve dag komen alle facetten van het werken met een Handheld XRF aan bod, voldoende als vereiste instructie door een Stralingsdeskundige of als opfrismoment. Meer info over de inhoud van deze training: Klik hier
 
 
BRL SIKB 12000 tijdelijke grondwaterbemalingen
24 november 2015
Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Denk bij tijdelijke grondwaterbemalingen aan het droog houden van een bouwput in het kader van de bouw van bijvoorbeeld een parkeerkelder of van een sleuf bij de aanleg van een gasleiding. Lees verder...
 
Binnenkort van start:
Besluit bodemkwaliteit:
uitganspunten en algemene regels
1 september 2015
Tijdens deze dag maakt u kennins met alle aspecten van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Tevens zijn er nog andere cursusdagen te volgen voor specialisatie en oefening in een bepaald onderdeel van het BBK, bijvoorbeeld de toetsregels in detail.
Voor een overzicht van het gehele programma: Klik hier
 
 
Besluit bodemkwaliteit: handhaving
8 september 2015
De cursus behandelt de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en tot slot worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld.
Voor handhavend Nederland een zeer aan te bevelen cursus. Lees meer...
 
 
Training berekenen asbestgehalte in grond en puin (NEN 5707 en 5897)
14 september 2015
 
Tijdens deze training van een halve dag worden alle facetten van het berekenen van het asbestgehalte in grond en puin behandeld zoals deze omschreven staan in de NEN 5707 en 5896. Meer weten over de inhoud van deze training?
 
 
BRL SIKB 1000 Monsternemening Grond, Bouw- en Afvalstoffen
22 & 23 september 2015
Deze cursus is al jaren één van de belangrijke cursussen in ons aanbod. De cursus is verdeeld over 2 dagen waarbij de eerste dag gericht is op de monstername van grond en N-bouwstoffen en de tweede dag de monstername van V-bouwstoffen en afvalstoffen behandeld.
Het is natuurlijk ook mogelijk om één van de twee dagen te volgen. Tijdens de cursussen komen een aantal zaken aan bod zoals onder andere: het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000 / BRL1000, kwaliteit bewakingspunten, de strategie, de uitvoering en de verslaglegging van monsterneming, en het opstellen van een monsternemingsplan. Voor meer informatie zie onze website: dag 1 en dag 2.
 
 
BRL 9335 Grondverzet van individuele partijen en
bij grootschalige projecten (versie 3.8 van de BRL)
24 september 2015
 
Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden.
Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2, 4 en 9 zijn gewijzigd. De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 welke van belang zijn bij de werkzaamheden van grondbanken en grondverzetbedrijven. De omgang met (verschillende) grondstromen, partijen grond zonder keuring, het opsplitsen en samenvoegen van partijen, wat mag wel en wat niet? Het zijn allemaal vraagstukken waar je in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Deze cursus biedt een nieuwe kijk op grondverzet en leert je omgaan met de uitzonderingspositie van de BRL 9335. Via certificering voor deze BRL worden handelingen mogelijk die anders door het Besluit Bodemkwaliteit niet zijn toegestaan.
Cursusplanning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2015
CE-markering verplicht?Gevolgen voor leveranciers en afnemers 8 dec
 
 
 
 
Alle bovenstaande cursussen verzorgen wij ook in-company. De cursussen worden desgewenst aangepast aan uw wensen zodat u het maximale resultaat kunt bereiken. En staat de cursus die u zoekt er niet tussen neem dan contact met ons op! Door een verscheidenheid aan zeer specialistische docenten kunnen wij mogelijk toch iets voor u betekenen. Ook een cursus op maat behoort tot de mogelijkheden.
 
Voor meer informatie bent u altijd welkom op onze website:www.schreurs-opleidingen.nl
 
 
 
 
Gratis demo SAR
7 september 2015
 
Met Schreurs Asbesttoets & Rapportage (SAR) kunt u zowel
het asbestgehalte in grond als in puin berekenen conform de geldende normen zoals de NEN5707 en NEN5897.
 
Meer weten? Klik hier
 
 
Gratis demo STR en SBR
17 september 2015
Met deze programma's toetst u
de analyseresultaten van uw grondonderzoek of partij-
keuring altijd aan de geldende
wet- en regelgeving.
 
Tevens biedt STR de
mogelijkheid om te toetsen
aan eigen toetswaarden zoals acceptatiecriteria.
 
Meer informatie? Klik hier

 
 
 
Schreurs support biedt
dagelijkse ondersteuning
op elk niveau!
 
De voordelen van
Schreurs Support
 
 •  Onafhankelijke hepdesk
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Altijd op de hoogte van de actualiteiten
 • Database met FAQ
 • Toegang tot actuele achtergrondinformatie
 • Jaarlijkse info- en oefenmiddag
 • 10 - 20% totaalkorting icm.STR - en/of SBR
 • 15% korting op cursussen en congressen
 • Uw logo op onze site
 
Meer informatie over de voordelen en de kosten? Klik hier


 
 
 
App Besluit Bodemkwaliteit
 
Met deze gratis app kan de lutum en organisch stofcorrectie worden berekend voor complete
pakketten of voor de
individuele stoffen uit het
A, C1, C2, C3 pakket.
In het overzichtsscherm ziet
u dan naast de gecorrigeerde meetwaarde ook de geldende maximale waarde.
 
De app is ideaal voor
iedereen die in het veld een envoudige (controle) toetsing
uit wil voeren.
 
De app wordt ook gebruikt
voor het direct omrekenen
van gemeten waarden door bijvoorbeeld de XRF tijdens
het uitkeuren van saneringsputten.
 
Meer informatie?
 
 
 
 
 
Discussieer met ons mee
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Handhaving
 • Afvalstoffen
 • Asbestonderzoek
Discussieer ook mee over onze toetsprogramma's en maak uw wensen kenbaar
 
 
 
 
 
Graafschap Hornelaan 157B
Postbus 10101
6000 GC Weert
Tel: 085 - 877 23 16
 
www.schreurs-opleidingen.nl
info@schreurs-opleidingen.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreurs Opleidingen, Postbus 10101, 6000 GC Weert, www.schreurs-opleidingen.nl