Omgevingswet

Met de komst van de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke projecten bundelen om het zo eenvoudiger te maken om ruimtelijke projecten te starten. De bedoeling is dat de omgevingswet per 2021 in werking treedt. Dit heeft gevolgen voor de bodemwetgeving. 

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) te weten:

 • het Omgevingsbesluit,
 • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl),
 • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en
 • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Onder deze besluiten valt weer de Omgevingsregeling (Or). 

Aanvullingswet Bodem

Aanvullingswet Bodem berust op 3 Pijlers:

De Aanvullingswet en het besluit Bodem vullen de Omgevingswet, respectievelijk de vier AMvB’s, aan met specifieke bodemregelgeving. Met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel wordt de Wet bodembescherming en het grootste deel van de onderliggende regelgeving ingetrokken. Door de bodemregelgeving op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet ontstaat in het nieuwe stelsel een consistente, bruikbare set aan regels, procedures en normen voor de omgang met de bodem. 

Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem het zogenoemde aanvullingsspoor bodem van de Omgevingswet en behoeve van de overgangsregeling.

Milieubelastende activiteiten

Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (en het daarin aanwezige grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik van bodem, grond en baggerspecie. Bedrijven binnen de bodembranche zullen in de toekomst met name te maken krijgen met Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) Er worden binnen de Omgevingswet de volgende milieubelastende activiteiten:

 •    graven (onder interventiewaarden met informatieplicht, boven interventiewaarden   
     met  meldingsplicht);
 •    saneren (meer algemene regels zoals BUS) 
 •    opslaan van grond en baggerspecie;
 •    toepassen van bouwstoffen, grond, baggerspecie
     (met informatie- of meldingsplicht, afhankelijk van de klasse van toepassing)
 •    toepassen van mijnsteen
 •    aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen

Schreurs Groep ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden ons leden en cursisten op weg naar de Omgevingswet.

 

Volg hieronder het laatste nieuws omtrent de omgevingswet:In company ervaringen

Lees hieronder enkele recencies en ervaringen van in company cursussen die door Schreurs zijn verzorgd: 

Oktober 2021
“De op maat gemaakte in company cursus Asbest in Grond was een eyeopener, ook voor de ervaren collega’s.” Waders Milieu BV

Juni 2021
Positieve geluiden van Grondbalans: ‘Inhoudelijk goed en deelnemers kunnen heel goed verder met de gegeven informatie inzake CROW400. Complimenten voor de docent’

December 2020
Training asbestherkenning Team Metingen en Onderzoek OMWB. "In het kader van onze accreditatie was het noodzakelijk de training ‘asbestherkenning’ te volgen. Daarnaast hebben we goed kunnen sparren met de cursusleider (Giljam van Vliet). Dit werkt voor ons veel beter omdat we echt diep in de materie kunnen gaan en wij zelf kunnen bepalen wat we willen weten. Mogelijk willen we in de loop van volgend jaar weer een dag inplannen om goed te kunnen sparren." N. Buijs Technisch adviseur

Oktober 2020
‘De docent kon de informatie goed overbrengen en heeft de link tussen theorie en praktijk goed gelegd, waardoor het voor ons erg leerzaam was en we handvaten hebben gekregen hoe we verder kunnen. De communicatie met de docent en met Schreurs Groep was prettig en snel.’ Van Assen B.V./Jelle Bijlsma B.V.

April 2020
In company cursus BRL 7500 bij L'Ortye was een uitdaging, omdat deze op afstand 'digitaal' werd gegeven. Ondanks deze afstand heeft onze docent een goede beoordeling ontvangen: "een goede presentatie, met een uitgebreide onderbouwing" tevens was er een goede discussie. Ook werd genoemd dat op afstand een cursus ontvangen meer energie kost, vandaar dat de cursus in 2 sessies werd verzorgd. 

Januari 2020 
"Schreurs Groep (docent: Astrid op den Buijs) heeft ons in 2 dagen op een praktische manier met een In-company cursus de nodige kennis bijgebracht op het gebied van Bodemwetgeving en Besluit Bodemkwaliteit. Wij willen Schreurs Groep & Astrid bedanken voor de wijze waarop en vooral de flexibiliteit waarmee, er was bijvoorbeeld ruimte om praktijkcasussen te bespreken. Kortom: Top!"
Van Werven Infra & Recyling B.V.

September 2019
Ook bij Colsen BV waren de deelnemers erg enthousiast over de in company cursus PFAS. De nazorg werd gewaardeerd en zijn daarnaast  supportlid geworden van Schreurs. 

Juni 2019
Algehele waardering van Gemeente Terneuzen in company cursus CROW400 was erg positief. Onze docent Giljam van Vliet werd zelfs meerdere malen als 'uitmuntend' beoordeeld. Ook ontvingen we nuttige feedback wat we kunnen meenemen in volgende in company cursussen.