Filter cursussen
[Contact us for a price]
Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen....
 


[Contact us for a price]
Samenvatting Mechanische boringen komen veelvuldig voor: ze zijn onder andere voor milieukundig- of geohydrologisch onderzoek, voor de aanleg van...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het...
 

[Contact us for a price]
De CROW132 en 307 zijn recentelijk samengevoegd tot de CROW400: Werken in of met verontreinigde grond welke naar verwachting in het eerste...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de Omgevingswet en de plaats die de grond, bagger en bouwstoffen daarin...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De training bodem en grond voor toezichthouders bestaat uit 5 dagdelen: Een overzicht van de verschillende wetten,...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen: Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De cursus Besluit bodemkwaliteit bestaat uit 2 onderdelen: De algemene regels en achtergronden van het Besluit...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van het de reguliere werkwijze bij onderzoek naar verontreinigingen. Het is niet...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000 /  BRL1000,...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden,...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Cursus ge-update!: Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de Regeling...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn voor bedrijven...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen. De...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen....