[Contact us for a price]
Bodem
Gemeenten en Omgevingsdiensten zijn van groot belang bij de nieuwe Omgevingswet. Ze zorgen voor het opstellen van de regels binnen het...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen....
 


[Contact us for a price]
Mechanische boringen komen veelvuldig voor: ze zijn onder andere voor milieukundig- of geohydrologisch onderzoek, voor de aanleg van...
 

[Contact us for a price]
De cursus behandelt alle eisen die de BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 1000 stellen aan de uitvoering van milieukundig veldwerk. Het betreft een...
 

[Contact us for a price]
Steeds meer bedrijven beseffen dat het verbeteren van de veiligheid binnen de organisatie niet alleen geborgd kan worden door middel van...
 

[Contact us for a price]
FAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging.  Op 13...
 

[Contact us for a price]
Vanaf 1 januari 2019 is men verplicht zich bij het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodems te houden aan de CROW400 ‘Werken in...
 

[Contact us for a price]
Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire grondstoffen met 50%...
 

[Contact us for a price]
Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem het zogenoemde aanvullingsspoor bodem van de...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van de reguliere werkwijze bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het is niet alleen...
 


[Contact us for a price]
De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider waarin de...
 


[Contact us for a price]
De hele BRL is gemoderniseerd en is in april 2018 van kracht geworden. Weten wat er allemaal veranderd is de laatste jaren en wat er...
 

[Contact us for a price]
Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de Regeling...
 

[Contact us for a price]
De cursus behandelt de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn voor bedrijven welke aan...
 

[Contact us for a price]
Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen door de risico’s in...
 

[Contact us for a price]
Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen, welke audits vaak...
 

[Contact us for a price]
Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen. Welke hoeveelheden...