Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Cursusoverzicht alle cursussen en trainingen

Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden.
Deze kennis, gebundeld met de kennis van verschillende specialisten, delen wij o.a. middels cursussen graag met u!

Flexibele modulaire indeling naar uw eigen wensen mogelijk!
Voor uw gemak zijn de cursusdagen modulair ingedeeld in meerdaagse cursussen. Echter het is absoluut mogelijk om cursusdagen die onderdeel zijn van een meerdaagse cursus, afzonderlijk te volgen of een andere combinatie van cursusdagen te volgen wat beter bij uw functie past. Wilt u graag persoonlijk studie-advies of twijfelt u over welke cursussen het meest geschikt zijn? Neem dan contact met ons op en wij geven u graag persoonlijk advies.

Contact
Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Cursuslocatie
Onze cursussen worden standaard verzorgd bij Seats2Meet op het Centraal Station van Den Bosch. 
Uiteraard kunnen al onze cursussen ook In-Company worden verzorgd.

 

 

Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming Datum

Cursus Besluit bodemkwaliteit voor toezichthouders en handhaving3-dagen

Een goede basis voor iedere toezichthouder en handhaver

2019: 29 januari, 5 en 7 februari 

Basiscursus Bodem en Grond3-dagen

Dé basiscursus voor de bodemwereld.

2019: 22 en 29 januari, 5 februari 

Cursus Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen.
3-dagen
Bbk cursus aangevuld met de eisen van de BRL SIKB 1000; Monsterneming

2019: 29 januari, 5 en 19 februari

Besluit bodemkwaliteit2 -dagen  Algemene regels en achtergronden en Toetsen incl. oefeningen

2019: 29 januari en 5 februari 

Besluit bodemkwaliteit (kaarten) Bodemkwaliteitskaarten (BKK), opzet en grondverzet 2019: 15 januari 
Besluit bodemkwaliteit Handhaving Handhaving

2019: 7 februari

Materiaalstromen in de wegenbouw Wettelijke kaders, aan-/afvoer, afvalstoffen en producten 2019: 22 januari 
Asbest Datum
Asbest in grond Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie) 2019: 24 januari
Training asbest in partijen grond, bagger en puin Theorie en oefeningen (halve dag) 2019: 11 maart
Richtlijnen en Normen Datum
Crow400  NIEUW

Werken in en met verontreinigde bodem voor adviseurs en toezichthouders

2019: 21 februari
Veiligheidsladder ® NEN  NIEUW
2 dagen

Veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag binnen de organisatie

2019: 28 maart en 4 april

PFAS in grond en grondwater NIEUW

Wettelijke kaders zoals o.a. de Wbb, het Bbk en de risico’s bij het werken met PFAS-verontreinigde grond en grondwater 2019: 15 januari 
BRL SIKB 1000 Monsterneming Grond en N-bouwstoffen.Protocollen 1001/1002 (voor veldmedewerker én projectleider)

2019: 19 februari

BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek op aanvraag
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding

2019: 7 februari

BRL SIKB 6000 Basis
2 dagen

Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen  (2 dgn) 2019: 5 en 7 februari
BRL SIKB 7000 BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsanering

2019: 21 maart 

BRL SIKB 9335 Grondverzet Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten 2019: 14 februari 
BRL SIKB 9335 / BRL SIKB 7500 Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie 2019: 24 januari 
BRL SIKB 9335 Grondproducten Grondproducten incl. Meststoffenwetgeving 2019: 21 februari 
Intern Auditor BRL SIKB Intern auditor; kwaliteitscontrole conform de regels in BRL en AS SIKB 2019: 7 maart 
NEN 5720 Verkennend waterbodemonderzoek incl. vooronderzoek conform NEN5717 2019: 14 maart
BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen 2019: 31 januari 
Circulaire Economie en duurzaamheid Datum
NIEUW Materiaalstromen bij rioolrenovatie Leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden. op aanvraag 
NIEUW Training Duurzaamheid in de GWW Praktische training voor producent, aannemer en aanbesteder op aanvraag
NIEUW Materialen in een Circulaire Economie Deze cursus laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien van circulariteit in de praktijk 2019: 7 maart 
1
Training en bijscholing  (halve dag) Datum

Training asbest in partijen grond, bagger en puin

theorie en oefeningen (halve dag)

2019: 11 maart

Bijscholing BRL SIKB 9335

Wijzigingen in de gemoderniseerde BRL welke op 1-1- 2018 in zal gaan

op aanvraag

Omgevingswet: wat gebeurt er met bodem, bagger en bouwstoffen

De actuele stand van zaken en verwachte vorm en plaatst van bodem in de Omgevingswet.

op aanvraag

Training bagger en diepe plassen nu en in de toekomst 

Wijzigingen in de wetgeving van bagger en diepe plassen

2019: 5 februari 

In Company
Alle cursussen en workshops kunnen desgewenst In Company worden verzorgd. Hieronder zijn nog een aantal extra cursussen weergegeven welke eveneens In Company verzorgd kunnen worden.
Besluit bodemkwaliteit (halve dag) NIEUW Halve dag training over het Besluit bodemkwaliteit. Inhoud aan te passen naar eigen wens!
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 7500 en 9335 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC bouwstof. Incl. protocollen 6901 en 6902
Asbestonderzoek in grond Onderzoek en monsterneming (theorie + praktijk)
BRL SIKB 2100 Mechanisch boren
BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek
BRL SIKB 7000 Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem
Training H-XRF of Verbreding H-XRF Leer goed en deskundig werken met de H-XRF
Open Data Wat is Open Data? Wanneer is Open Data eenvoudig en toegankelijk voor de eindgebruiker?
De Nota bodembeheer Mogelijkheden en voorwaarden voor gebiedsspecifiek beleid
De waterbodemkwaliteitskaart Wat is het, hoe maak je het en hoe gebruik je het?
Discussiemiddagen  Binnen een middag een hele afdeling weer op de hoogte over een onderwerp naar keuze door middel van een discussiemiddag!

 
 
 
 1. 3 daagse Cursus Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen
  1.950,00

  •  
 2. BRL SIKB 6000; Milieukundige begeleiding
  845,00

  •  
 3. Omgevingswet: wat gebeurt er met bodem, bagger en bouwstoffen
  375,00

  •  
 4. Cursus PFAS in grond en grondwater
  0,00