Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

 

 Cursussen en trainingen

Schreurs Opleidingen
Gespecialiseerd in wet- en regelgeving van grond, bouw- en afvalstoffen.
G
ebundeld met de kennis van specialisten, delen wij deze kennis graag met u.

Indeling naar wens
Eendaagse en meerdaagse cursussen treft u aan in onderstaand overzicht.
Cursus op maat behoort tot de mogelijkheden.

Contact
info@schreurs-opleidingen.nl 
Aanmeldformulier

Cursuslocatie
Standaard verzorgd bij Seats2Meet op het Centraal Station van Den Bosch. 
Uiteraard kunnen al onze cursussen ook In-Company worden verzorgd.

 

Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming Datum

Besluit bodemkwaliteit voor toezichthouders en handhaving- 3 dagen 

Een goede basis voor iedere toezichthouder en handhaver

26 maart, 2 en 4 april

Basiscursus Bodem en grond
3 dagen

Dé basiscursus voor de bodemwereld

19, 26 en 28 maart

Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen
3 dagen
Bbk aangevuld met de eisen van de BRL SIKB 1000; Monsterneming

26 maart, 2 en 9 april

Besluit bodemkwaliteit
2 dagen
 
Algemene regels, achtergronden en toetsen
incl. oefeningen

26 maart en 2 april

Besluit bodemkwaliteit 
Bodemkwaliteitskaarten
Bodemkwaliteitskaarten (BKK), opzet en grondverzet op aanvraag
Besluit bodemkwaliteit
Handhaving
Handhaving

4 april

Materiaalstromen in de wegenbouw Wettelijke kaders, aan-/afvoer, afvalstoffen en producten 29 oktober
Asbest Datum
Asbest in grond Wettelijk kader, veiligheid en berekeningen (theorie) 3 april
Training asbest in partijen grond, bagger en puin Theorie en oefeningen (halve dag)  11 maart
Richtlijnen en Normen Datum
CROW 400  NIEUW

Werken in en met verontreinigde bodem voor adviseurs en toezichthouders

- 21 februari
- 6 juni

Veiligheidsladder ® NEN -  NIEUW  2 dagen

Veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag binnen de organisatie

11 en 18 april

PFAS in grond en grondwater NIEUW

Wettelijke kaders zoals o.a. de Wbb, het Bbk en de risico’s bij het werken met PFAS-verontreinigde grond en grondwater 16 april
BRL SIKB 1000 Monsterneming Grond en N-bouwstoffen.Protocollen 1001/1002 (voor veldmedewerker én projectleider)

9 april

BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek op aanvraag
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding

- 4 april
-16 mei

BRL SIKB 6000 Basis
2 dagen

Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen  (2 dgn)

- 28 maart en 4 april
- 9 en 16 mei

BRL SIKB 7000 BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsanering

21 maart

BRL SIKB 9335 Grondverzet Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten 9 mei 
BRL SIKB 9335 / BRL SIKB 7500 Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie 25 april 
BRL SIKB 9335 Grondproducten Grondproducten incl. Meststoffenwetgeving 11 april 
Intern Auditor BRL SIKB Intern auditor; kwaliteitscontrole conform de regels in BRL en AS SIKB 7 maart
NEN 5720 Verkennend waterbodemonderzoek incl. vooronderzoek conform NEN5717 14 maart
BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen op aanvraag
Circulaire Economie en duurzaamheid Datum
Materiaalstromen bij rioolrenovatie Leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden. op aanvraag 
Training Duurzaamheid in de GWW Praktische training voor producent, aannemer en aanbesteder op aanvraag
NIEUW Materialen in een Circulaire Economie Deze cursus laat de mogelijkheden en beperkingen zien van circulariteit in de praktijk 7 maart
1
Training en bijscholing  (halve dag) Datum

Training asbest in partijen grond, bagger en puin

theorie en oefeningen (halve dag)

op aanvraag

Bijscholing BRL SIKB 9335

Wijzigingen in de gemoderniseerde BRL welke op 1-1- 2018 in zal gaan

op aanvraag

Omgevingswet: wat gebeurt er met bodem, bagger en bouwstoffen

De actuele stand van zaken en verwachte vorm en plaatst van bodem in de Omgevingswet.

21 mei

Training bagger en diepe plassen nu en in de toekomst 

Wijzigingen in de wetgeving van bagger en diepe plassen

10 oktober 

 

In Company
Alle cursussen en workshops kunnen desgewenst In Company worden verzorgd. Hieronder zijn nog een aantal extra cursussen weergegeven welke eveneens In Company verzorgd kunnen worden.
Besluit bodemkwaliteit (halve dag) NIEUW Halve dag training over het Besluit bodemkwaliteit. Inhoud aan te passen naar eigen wens!
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 7500 en 9335 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC bouwstof. Incl. protocollen 6901 en 6902
Asbestonderzoek in grond Onderzoek en monsterneming (theorie + praktijk)
BRL SIKB 2100 Mechanisch boren
BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek
BRL SIKB 7000 Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem
Training H-XRF of Verbreding H-XRF Leer goed en deskundig werken met de H-XRF
Open Data Wat is Open Data? Wanneer is Open Data eenvoudig en toegankelijk voor de eindgebruiker?
De Nota bodembeheer Mogelijkheden en voorwaarden voor gebiedsspecifiek beleid
De waterbodemkwaliteitskaart Wat is het, hoe maak je het en hoe gebruik je het?
Discussiemiddagen  Binnen een middag een hele afdeling weer op de hoogte over een onderwerp naar keuze door middel van een discussiemiddag!