Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
In Company
Alle cursussen en workshops kunnen desgewenst In Company worden verzorgd. Hieronder zijn nog een aantal extra cursussen weergegeven welke eveneens In Company verzorgd kunnen worden.
Besluit bodemkwaliteit (halve dag) NIEUW Halve dag training over het Besluit bodemkwaliteit. Inhoud aan te passen naar eigen wens!
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
Bijscholing Rbk en de wijzigingen in de BRL SIKB 1000, 7500 en 9335 Snel op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving
AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC bouwstof. Incl. protocollen 6901 en 6902
Asbestonderzoek in grond Onderzoek en monsterneming (theorie + praktijk)
BRL SIKB 2100 Mechanisch boren
BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek
BRL SIKB 7000 Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem
Training H-XRF of Verbreding H-XRF Leer goed en deskundig werken met de H-XRF
Open Data Wat is Open Data? Wanneer is Open Data eenvoudig en toegankelijk voor de eindgebruiker?
De Nota bodembeheer Mogelijkheden en voorwaarden voor gebiedsspecifiek beleid
De waterbodemkwaliteitskaart Wat is het, hoe maak je het en hoe gebruik je het?
Discussiemiddagen  Binnen een middag een hele afdeling weer op de hoogte over een onderwerp naar keuze door middel van een discussiemiddag!