Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Kosten

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 845,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.425,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.950,- excl. btw.

Basisbedrag voor halve cursusdag is € 375,- excl. btw.

* Let op: U bent in staat zelf een 2 of 3 daagse cursus samen te stellen, dus u bent niet verplicht zich te houden aan de modulaire indeling die Schreurs-opleidingen voor uw gemak reeds heeft ontwikkeld. Uw eigen modulaire cursus samen stellen behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover persoonlijk advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen voor eenzelfde cursusdag wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

 

Personen per cursusdagKortingspercentage
1 0%
2 10%
3 15%
4 20%
5 of meer 25%

Mensen met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

 

Voorwaarden

Schreurs Opleidingen BV heeft de door hen georganiseerde evenementen (cursussen, congressen, trainingen, ..) met de grootst mogelijke zorg samengesteld en tracht deze zo ook ten uitvoer te brengen. Mochten er desondanks fouten of onjuistheden voordoen of voorkomen in overgedragen kennis en materiaal of bij gebruik hiervan in praktijk, dan kan de Schreurs Opleidingen BV geen enkele aansprakelijkheid hiervan aanvaarden voor schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

Betalingsvoorwaarden:

De betaling van cursussen en de andere evenementen dienen voorafgaand te geschieden. De dag voorafgaand aan de cursusdatum dient het verschuldigde bedrag controleerbaar op onze rekening te zijn overgemaakt. Bij niet tijdige betaling behoudt Schreurs Opleidingen BV het recht maandelijks 8% van het factuurbedrag als kosten in rekening te brengen.

Annulering en wijziging

  • Bij annulering in de 10 werkdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering in de 2 werkdagen voor aanvang van de cursusdag/ of bij geen afmelding is 100% van het cursusgeld verschuldigd. U ontvangt dan wel de syllabus.
  • Bij verhindering is men gerechtigd een plaatsvervanger uit dezelfde organisatie aan te wijzen.
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk (post, e-mail of fax) worden doorgegeven.
Schreurs Opleidingen bv behoudt het recht een cursus te annuleren. In dat geval worden de deelnemers in eenzelfde cursus op een andere dag geplaatst. Indien herplaatsing niet mogelijk is, is geen cursusgeld verschuldigd.

  U kunt de volledige voorwaarden hier downloaden ons Privacybeleid kunt u hier lezen.