Omgevingswet
 
De eerste contouren van de nieuwe Omgevingswet beginnen zichtbaar te worden. De Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit, het Bouwbesluit en vele andere wetten en regels zullen de komende jaren opgaan in de Omgevingswet.

Waarom de Omgevingswet?
In 1810 was de eerste wet gericht op de leefomgeving een feit: de Mijnwet. Hierna zijn er nog talloze wetten en regels bijgekomen. Het huidige omgevingsrecht is verouderd, complex en versnipperd. De procedures zijn te ingewikkeld en leiden tot trage besluitvorming. Dit alles kost veel tijd en geld.

Het moet dus anders en beter. Een integrale aanpak met meer ruimte voor maatwerk, minder regels, een snellere doorloop, denken in mogelijkheden maar met behoud van een duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet en bodem, grond en bouwstoffen
De Omgevingswet  is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer maar bodem is 1 van de onderwerpen die vooralsnog buiten het wetsvoorstel is gehouden. Het beleid op dit gebied wordt  inhoudelijk vernieuwd. Zo wordt onder andere de inhoud van de Wbb herzien om gebiedsgericht bodembeheer mogelijk te maken.  Het is de bedoeling dat er meer eenvoudigere en algemene regels komen. De normeringssystematiek bij het bouwen van woningen zal meer gebaseerd worden op het gebruik van de bodem en de risico’s voor de mens.  Via de Aanvullingswet bodem die momenteel opgesteld wordt, kunnen de kaders voor deze nieuwe regels straks tegelijk met de Omgevingswet in werking treden.

De Omgevingswet is echter een kaderwet. Dit houdt in dat niet alle regels straks in de wet staan maar ook verwerkt worden in AMvB’s en Ministeriële regelingen die de uitvoering van de Omgevingswet regelen. De Omgevingswet krijgt 4 AMvB’s die ook wel gezien worden als de pilaren van de Omgevingswet:

- het Omgevingsbesluit (Ob)
Hierin worden voornamelijk de procedures en algemene bepalingen van regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen beschreven.

- het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Hierin staan onder andere de regels voor bestuursorganen, de inhoudelijke rijksnormen en omgevingswaarde voor bijvoorbeeld bodem en geluid. En hoe hier mee omgegaan dient te worden door deze bestuursorganen.

- het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Dit besluit is gericht op burgers en bedrijven en beschrijft voornamelijk regels met betrekking tot milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten (o.a. geur, geluid, bodem en oppervlaktewater).

- het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Ook dit besluit is gericht op burgers en bedrijven. Het is een uitwerking van de regels die voornamelijk te maken hebben met bouw- en sloopactiviteiten (nu Bouwbesluit).

Schreurs en de Omgevingswet
Het is reeds bekend dat een aantal artikelen van de huidige Wbb aangepast zullen worden maar wat betekend de Omgevingswet voor het Besluit bodemkwaliteit? Ook dit zal niet 1 op 1 opgenomen worden in de Omgevingswet.

Schreurs ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden ons leden en cursisten op de weg naar de Omgevingswet.

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen?                                                                     

Wordt lid van Schreurs Support:

  • Antwoord op alle bodem, grond en bouwstoffen-gerelateerde vragen via onze helpdesk (7 dgn / week)
  • Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief en ons ledenportaal
  • Onafhankelijke interpretatie van wet- en regelgeving en nog veel meer. Kijk op www.schreurs-groep.nl

Trainingen
Omgevingswet: wat gebeurt er met bodem, bagger en bouwstoffen Aanmelden   Meer informatie

 

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!
 


Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst
Ook medewerkers die al cursussen gevolgd hebben of jarenlange ervaring hebben op hun werkgebied, kunnen bij ons terecht voor trainingen en bijscholing. Aangezien de wet- en regelgeving regelmatig gewijzigd wordt is het nodig om deze wijzigingen bij te houden en door te voeren. U kunt bij ons ook terecht voor bijscholingsdagen. Dit zijn halve dagen waarin u wordt bijgepraat over de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de consequenties in de praktijk.

Locatie
Al onze cursussen/trainingen en workshops worden gehouden bij Seats2Meet op het centraal station van Den Bosch. 

Na afloop van onze cursussen ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.


Wij staan voor u klaar
Neem gerust eens contact met ons op om te bespreken wat Schreurs Opleidingen voor uw organisatie kan betekenen! 
info@schreurs-groep.nl of tel: 085-877 23 16.

 

There are no products in this section