Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen


Omgevingswet
 

De eerste contouren van de nieuwe Omgevingswet beginnen zichtbaar te worden. De Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit, het Bouwbesluit en vele andere wetten en regels zullen de komende jaren opgaan in de Omgevingswet.

Waarom de Omgevingswet?
In 1810 was de eerste wet gericht op de leefomgeving een feit: de Mijnwet. Hierna zijn er nog talloze wetten en regels bijgekomen. Het huidige omgevingsrecht is verouderd, complex en versnipperd. De procedures zijn te ingewikkeld en leiden tot trage besluitvorming. Dit alles kost veel tijd en geld.

Het moet dus anders en beter. Een integrale aanpak met meer ruimte voor maatwerk, minder regels, een snellere doorloop, denken in mogelijkheden maar met behoud van een duurzame leefomgeving.De Omgevingswet en bodem, grond en bouwstoffen
De Omgevingswet  is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer maar bodem is 1 van de onderwerpen die vooralsnog buiten het wetsvoorstel is gehouden. Het beleid op dit gebied wordt  inhoudelijk vernieuwd. Zo wordt onder andere de inhoud van de Wbb herzien om gebiedsgericht bodembeheer mogelijk te maken.  Het is de bedoeling dat er meer eenvoudigere en algemene regels komen. De normeringssystematiek bij het bouwen van woningen zal meer gebaseerd worden op het gebruik van de bodem en de risico’s voor de mens.  Via de Aanvullingswet bodem die momenteel opgesteld wordt, kunnen de kaders voor deze nieuwe regels straks tegelijk met de Omgevingswet in werking treden.

Schreurs en de Omgevingswet

Het is reeds bekend dat een aantal artikelen van de huidige Wbb aangepast zullen worden maar wat betekend de Omgevingswet voor het Besluit bodemkwaliteit? Ook dit zal niet 1 op 1 opgenomen worden in de Omgevingswet.

Schreurs ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden ons leden en cursisten op de weg naar de Omgevingswet.


Trainingen                                                                                     Agenda
Omgevingswet: wat gebeurt er met bodem, bagger en bouwstoffen Aanmelden   Meer informatie

Locatie
Al onze cursussen/trainingen en workshops worden gehouden bij Seats2Meet op het centraal station van Den Bosch. 
Na afloop van onze cursussen ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst
Ook medewerkers die al cursussen gevolgd hebben of jarenlange ervaring hebben op hun werkgebied, kunnen bij ons terecht voor trainingen en bijscholing. Aangezien de wet- en regelgeving regelmatig gewijzigd wordt is het nodig om deze wijzigingen bij te houden en door te voeren. U kunt bij ons ook terecht voor bijscholingsdagen. Dit zijn halve dagen waarin u wordt bijgepraat over de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de consequenties in de praktijk.

Wij staan voor u klaar

Neem gerust eens contact met ons op om te bespreken wat Schreurs Opleidingen voor uw organisatie kan betekenen! 
info@schreurs-groep.nl of tel: 085-877 23 16.

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen?

Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.


Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!