Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
---------
 
Meerdaagse cursussen:
 

Cursus Dagen Data

Besluit Bodem Kwaliteit
2 dagen

  • BBK Algemen regels en achtergronden
  • BBK Verdieping

    29 januari 2019 
     5 februari 2019

Bodemwetgeving voor handhavers en
toezichthouders
3 dagen

 

 

Creeer zelf een meerdaagse cursus

 Vraag om studieadvies: info@schreurs-opleidingen.nl 

 

 
 
Cursussen:
Datum Cursus
15 januari 2019 PFAS in Grond en water
   
   
   of
 
Cursus Datum
PFAS in grond en water 15 januari 2019
   

Steeds meer bedrijven beseffen dat het verbeteren van de veiligheid binnen de organisatie niet alleen geborgd kan worden door middel van procedures en instructies, maar dat ook het veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsgedrag van de gehele organisatie hierbij een belangrijke rol spelen. Ook vanuit opdrachtgevers wordt vaker een eis gesteld aan de veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Zowel ProRail als TenneT eisen van hun leveranciers dat ze laten zien op welk niveau de veiligheidscultuur binnen het bedrijf zit. Ook de deelnemers aan het Veiligheidsconvenant in de Bouw hebben afgesproken dat zij zich laten certificeren op basis van de Veiligheidsladder en dat ook hun leveranciers hierin mee moeten.

De Basiscursus Veiligheidsladder behandeld de doelstelling, opzet en inhoud van de Veiligheidsladder, en maakt inzichtelijk hoe bedrijven aan de slag kunnen met de Veiligheidsladder als instrument voor het meten en verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Ook wordt ingegaan op de begrippen houding en gedrag en worden handvatten geboden voor de implementatie van een verbetercultuur. De Basiscursus Veiligheidsladder richt zich voornamelijk op bedrijven die een ambitie hebben op Trede 2 en Trede 3.

 Te koud om buiten te werken? Spijker dan uw kennis wat bij door middel van een cursus, training of workshop!!! Schreurs Opleidingen kan...

 


Samenvatting Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen. Ook wordt...

 Samenvatting Schreurs Opleidingen organiseert nu de praktische workshop voor producent, aannemer en aanbesteder Er wordt veel...

 

Samenvatting Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van...