[Contact us for a price]
Test uw kennis
 

[Contact us for a price]
Schreurs Groep (docent: Astrid op den Buijs) heeft ons in 2 dagen op een praktische manier met een In-company cursus de nodige kennis bijgebracht op het...
 [Contact us for a price]
Samenvatting PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt...
 

[Contact us for a price]
Vaststellen en toetsen huidig en gewenste kennisniveau per functie Het gewenste kennisniveau wordt in overleg vastgelegd in  een...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het...
 

[Contact us for a price]
Te koud om buiten te werken? Spijker dan uw kennis wat bij door middel van een cursus, training of workshop!!! Schreurs Opleidingen kan...
 

[Contact us for a price]
De CROW132 en 307 zijn recentelijk samengevoegd tot de CROW400: Werken in of met verontreinigde grond welke naar verwachting in het eerste...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de Omgevingswet en de plaats die de grond, bagger en bouwstoffen daarin...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De training bodem en grond voor toezichthouders bestaat uit 5 dagdelen: Een overzicht van de verschillende wetten,...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen: Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De cursus Besluit bodemkwaliteit bestaat uit 2 onderdelen: De algemene regels en achtergronden van het Besluit...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Per 1 januari 2016 zijn de Regeling bodemkwaliteit en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gewijzigd. Op deze datum liep...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van het de reguliere werkwijze bij onderzoek naar verontreinigingen. Het is niet...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000 /  BRL1000,...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden,...