Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
 
Meerdaagse cursussen:
 

Cursus Dagen Data

Besluit Bodem Kwaliteit
2 dagen

  • BBK Algemen regels en achtergronden
  • BBK Verdieping

    29 januari 2019 
     5 februari 2019

Bodemwetgeving voor handhavers en
toezichthouders
3 dagen

 

 

Creeer zelf een meerdaagse cursus

 Vraag om studieadvies: info@schreurs-opleidingen.nl 

 

 
 
Cursussen:
Datum Cursus
15 januari 2019 PFAS in Grond en water
   
   
   of
 
Cursus Datum
PFAS in grond en water 15 januari 2019
   Te koud om buiten te werken? Spijker dan uw kennis wat bij door middel van een cursus, training of workshop!!! Schreurs Opleidingen kan...

 Samenvatting Schreurs Opleidingen organiseert nu de praktische workshop voor producent, aannemer en aanbesteder Er wordt veel...

 

Samenvatting Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van...

 

21 mei 2019
(halve cursusdag)

 

Samenvatting Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen. Ook wordt...

 


Start 21 augustus 2018

   Samenvatting Per 1 januari 2016 zijn de Regeling bodemkwaliteit en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten...

 


Samenvatting Bij (grote) infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Deze...

 


Samenvatting Tijdens deze workshop van een halve dag worden alle facetten van het berekenen van het asbestgehalte in grond en puin...

 

Samenvatting Tijdens deze training van een halve dag (09.00-12.00 uur) wordt specifiek gekeken naar asbest in partijen grond, bagger en...

 

Samenvatting Het Besluit bodemkwaliteit, de NTA 7900 Monsterneming, accreditering / certificering volgens AS1000...

 

Samenvatting De BRL-SIKB 2000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt...

 


Samenvatting Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de...

 

Samenvatting Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2,...

 

Samenvatting Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de...

 

Samenvatting De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn...

 

Samenvatting Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen...

 

Samenvatting Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen. De...

 

Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen. Welke...

 
-

AGENDA
22 januari 2019     Basiscursus Bodem & Grond 3 dagen
22 januari 2019     Materiaalstromen in (wegen) bouw
24 januari 2019     Asbest in Grond
29 januari 2019     Besluit bodemkwaliteit dag 1; Algemene regels & achtergronden
31 januari 2019     BRL 12000: tijdelijke grondwaterbemalingen
5 februari 2019      BRL SIKB 6000 dag 1 Saneringen
5 februari 2019      Besluit bodemkwaliteit dag 2; Verdieping
5 februari 2019      Bagger en diepe plassen; nu en in de toekomst
7 februari 2019      BRL SIKB 6000 dag 2 Milieukundig begeleider
7 februari 2019      Bodem besluit kwaliteit Handhaving
14 februari 2019    BRL SIKB 9335 Grondverzet
19 februari 2019    BRL SIKB 1000 Monsterneming
21 februari 2019    CROW400
21 februari 2019    BRL SIKB 9335; Grondproducten incl. Meststoffenwetgeving
7 maart 2019         Intern Auditor BRL
7 maart 2019         Materialen in een Circulaire Economie
19 maart 2019       Omgevingswet: wat zijn de gevolgen voor de bodemwetgeving
21 maart 2019       BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsanering
28 maart 2019       Veiligheidsladder NEN dag 1: de basis
4 april 2019           Veiligheidsladder NEN dag 2: meten en verbeteren

--------