Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
 
Meerdaagse cursussen:
 

Cursus Dagen Data

Besluit Bodem Kwaliteit
2 dagen

  • BBK Algemen regels en achtergronden
  • BBK Verdieping

    29 januari 2019 
     5 februari 2019

Bodemwetgeving voor handhavers en
toezichthouders
3 dagen

 

 

Creeer zelf een meerdaagse cursus

 Vraag om studieadvies: info@schreurs-opleidingen.nl 

 

 
 
Cursussen:
Datum Cursus
15 januari 2019 PFAS in Grond en water
   
   
   of
 
Cursus Datum
PFAS in grond en water 15 januari 2019
   

Start 21 augustus 2018

   Samenvatting Per 1 januari 2016 zijn de Regeling bodemkwaliteit en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten...

 


Samenvatting Bij (grote) infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Deze...

 


Samenvatting Tijdens deze workshop van een halve dag worden alle facetten van het berekenen van het asbestgehalte in grond en puin...

 

Samenvatting Tijdens deze training van een halve dag (09.00-12.00 uur) wordt specifiek gekeken naar asbest in partijen grond, bagger en...

 
-

AGENDA
22 januari 2019     Basiscursus Bodem & Grond 3 dagen
22 januari 2019     Materiaalstromen in (wegen) bouw
24 januari 2019     Asbest in Grond
29 januari 2019     Besluit bodemkwaliteit dag 1; Algemene regels & achtergronden
31 januari 2019     BRL 12000: tijdelijke grondwaterbemalingen
5 februari 2019      BRL SIKB 6000 dag 1 Saneringen
5 februari 2019      Besluit bodemkwaliteit dag 2; Verdieping
5 februari 2019      Bagger en diepe plassen; nu en in de toekomst
7 februari 2019      BRL SIKB 6000 dag 2 Milieukundig begeleider
7 februari 2019      Bodem besluit kwaliteit Handhaving
14 februari 2019    BRL SIKB 9335 Grondverzet
19 februari 2019    BRL SIKB 1000 Monsterneming
21 februari 2019    CROW400
21 februari 2019    BRL SIKB 9335; Grondproducten incl. Meststoffenwetgeving
7 maart 2019         Intern Auditor BRL
7 maart 2019         Materialen in een Circulaire Economie
19 maart 2019       Omgevingswet: wat zijn de gevolgen voor de bodemwetgeving
21 maart 2019       BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsanering
28 maart 2019       Veiligheidsladder NEN dag 1: de basis
4 april 2019           Veiligheidsladder NEN dag 2: meten en verbeteren

--------