Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
---------
 
Meerdaagse cursussen:
 

Cursus Dagen Data

Besluit Bodem Kwaliteit
2 dagen

  • BBK Algemen regels en achtergronden
  • BBK Verdieping

    29 januari 2019 
     5 februari 2019

Bodemwetgeving voor handhavers en
toezichthouders
3 dagen

 

 

Creeer zelf een meerdaagse cursus

 Vraag om studieadvies: info@schreurs-opleidingen.nl 

 

 
 
Cursussen:
Datum Cursus
15 januari 2019 PFAS in Grond en water
   
   
   of
 
Cursus Datum
PFAS in grond en water 15 januari 2019
   

Samenvatting De BRL-SIKB 2000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt...

 

Deze cursus BRL SIKB 6000 richt zich op het document zelf en de bijbehorende protocollen. Deze beschrijven voornamelijk de eisen die worden gesteld aan de processturing en verificatie. Op zoek naar een cursus als voorbereiding voor het MKB-examen. Meld je dan aan voor de tweedaagse cursus "BRL SIKB 6000 Basiskennis MKB: een goede voorbereiding op het examen".

 


Samenvatting Werken onder procescertificaat BRL SIKB 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de...

 

Samenvatting Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2,...

 


Samenvatting Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de...

 

Start 21 augustus 2018

 

Samenvatting De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn...