[Contact us for a price]
Samenvatting De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 en de Meststoffenwetgeving die van belang zijn voor bedrijven...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen. De...
 

[Contact us for a price]
Samenvatting Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen....