SCHREURS GROEP

Essentiële eisen ILT toezicht gepubliceerd

[Contact us for a price]
 

Description

Inleiding

Het CCvD Bodembeheer van SIKB heeft recentelijk het document ‘Essentiële eisen ILT-toezicht; Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport’vastgesteld. De daarin opgenomen eisen zijn uit bestaande documenten geselecteerd door het Ministerie I&M, in samenwerking met ILT, opdrachtgevers en onder toezicht van ILT gestelden. Het document gaat de basis vormen voor ILT-toezicht bij bodemwerkzaamheden. Het document wordt van kracht, middels opname in de Regeling Bodemkwaliteit. Naar verwachting is dit 1 september a.s.

Aanleiding

De aanleiding voor het document zijn discussies over de handhaving door ILT op de eisen uit de AS-en, BRL-en en protocollen die toezien op kwaliteit van bodembeheer. Met de gemaakte selectie kan ILT gericht toezicht uitvoeren op de eisen die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. De selectie van de essentiële eisen is daarom voorbereid door het Ministerie I&M in samenwerking met opdrachtgevers en onder toezicht van ILT gestelden.

Selectie

Het document Essentiële eisen voor ILT-toezicht bevat een selectie van eisen die vastgelegd zijn in een aantal wettelijk verplichte kwaliteitsschema’s voor het bodembeheer, te weten AS / BRL SIKB 1000, AS / BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7500 en de BRL 9335, inclusief de daarbij behorende protocollen alsmede de bij de schema’s behorende Wijzigingsbladen.

De selectie bevat alleen letterlijke citaten uit AS-en, BRL-en, protocollen en Wijzigingsbladen. De selectie kent geen nieuwe eisen. Er is derhalve geen wijziging van de eisen aan de gebruikers van de schema’s.

Status

De geselecteerde eisen bepalen de reikwijdte van het toezicht door de ILT op de naleving van de kwaliteitsschema’s door de onder toezicht van ILT gestelden. Als ILT tekortkomingen constateert op de geselecteerde essentiële eisen, kan zij handhavend optreden. Als ILT tekortkomingen constateert op eisen in de genoemde AS-en en protocollen die niet tot de essentiële eisen behoren, zal de ILT niet handhavend optreden.

 

Andere toezichthouders

Het document Essentiële eisen ILT-toezicht is niet bedoeld voor toepassing door andere publieke toezichthouders dan ILT. Zij kunnen er wel gebruik van maken.

Daarnaast blijft het private toezicht op de overige eisen ongewijzigd. Dit blijft zich dus richten op zowel de essentiële eisen voor ILT-toezicht als de overige in de AS-en en protocollen opgenomen kwaliteitseisen.  De sturing op kwaliteit en verbetermaatregelen blijft daarmee de taak van de RvA en u als inspectie-instelling.

Vindplaats

U kan de documenten vinden bij de pagina’s over AS SIKB/BRL SIKB 1000, AS SIKB/ BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7500 en BRL 9335.