Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

[Contact us for a price]
 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof, informeren de kamer over de derde publicatie van de
Environmental Implementation Review1 (EIR) van 8 september 2022. De Europese Commissie (hierna Commissie) evalueert tweejaarlijks de implementatie van EUbeleid en regelgeving op het gebied van milieu.

Nederland scoort goed op de terreinen van circulaire economie en afvalmanagement. De Commissie erkent dat Nederland verschillende
beleidsinitiatieven ontwikkelt voor de transitie naar een circulaire economie en over een langetermijnstrategie beschikt, waarbij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie expliciet wordt benoemd. Daarnaast ligt het aandeel van recycling van stedelijk afval ruim boven zowel de Europese doelstellingen als het gemiddelde van EU-lidstaten. Verder benoemt de Commissie de lancering van het Programma Versterken Biodiversiteit4 als een belangrijke vooruitgang voor het behalen van doelstellingen in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Commissie prijst Nederland voorts voor het laten zien van goede praktijken op het gebied van de Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) richtlijn7, chemicaliën (REACH)8 en de inspanningen op klimaatterrein, met een klimaatwet
en een aanvullend klimaatakkoord met een brede betrokkenheid vanuit verschillende sectoren en het maatschappelijke veld.

21-11-2022, Bron: Rijksoverheid.nl

Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 (evaluatie-van-de-uitvoering-van-het-milieubeleid-2022__1_.pdf, 420 Kb) [Download]

Bijlage rapport (2022260216-1-bijlage-kamerbrief-evaluatie-van-de-uitvoering-van-het-milieubeleid-2022-nederland.pdf, 2,468 Kb) [Download]