SCHREURS GROEP

Gevolgen 'tijdelijke handelingskader' PFAS

[Contact us for a price]
 

Description

Voor de acceptatie van herbruikbare en niet toepasbare grond geldt dat er per 8 juli 2019 (afgelopen maandag) GenX, PFAS en PFOA-analyses meegenomen dienen te worden in heel Nederland, zie De Kamerbrief van 8 juli 2019 “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” inclusief het “Tijdelijk handelingskader”. Het tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.

De verplichting om op GenX, PFAS en PFOA te analyseren geldt vanaf het moment dat het tijdelijk handelingskader aan de Tweede Kamer is aangeboden. De concentraties van deze stoffen dienen inzichtelijk te zijn. Bij verdenking van de aanwezigheid van PFAS dient altijd de kwaliteit van een toe te passen partij grond of baggerspecie worden onderzocht hierop. In heel Nederland zijn in principe de bovengrond en geroerde bodems verdacht op het (diffuus) voorkomen van GenX, PFAS en PFOA. Op basis van het vooronderzoek kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken als de betreffende bodemlaag of partij evident onverdacht is op het voorkomen van GenX, PFAS en PFOA, bijvoorbeeld in geval van diepere (dieper dan 1,0 m-mv) ongeroerde bodemlagen. GenX en PFOA zijn in de Kamerbrief nog niet vermeld, maar naar verwachting worden deze in de zeer nabije toekomst toegevoegd

Er zullen antwoorden moeten worden geven op bijvoorbeeld:

  • Is een depot uit ondergrond (0,5-2,0) verdacht
  • Wat als er verharding op partij ligt/lag
  • Als partij indicatief schoon is, moet je dan alsnog deelpartijen maken bij traject 0,0-2,0? En dan beide op standaardpakket?

    Tabel – Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau (1) (in µg/kg.ds) – (2)

 

Schreurs heeft de ontwikkelingen op het gebied van PFAS nauwlettend gevolgd en we hebben op voorhand onze toetsprogramma's dusdanig ontwikkeld met als resultaat dat PFAS in grond en bagger reeds worden getoets volgens het genoemde handelingskader.

STR400 (Schreurs Toets & Rapportage incl. toetsing aan CROW400) en SVR(Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage) beschikt reeds de generieke PFAS toets volgens handelingskader. Klik voor meer informatie op de genoemde toetsprogramma's, of vraag hier een proeflicentie aan om 10 dagen gratis en vrijblijvend te testen.

Voor meer kennis over PFAS in grond en grondwater; handelingskader, volg dan de cursus PFAS in grond en grondwater

 

 

 

Reviews

No posts found

Write a review