SCHREURS GROEP

Grondbanken als toezichtthema voor ILT in 2018

[Contact us for a price]
 

Description

In het ‘Meerjarenplan ILT, 2018-2022’ is aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater als één van de grootste risicogebieden aangemerkt. ILT wil in de komende jaren beter zicht krijgen op het gezamenlijk functioneren van de betrokken partijen in de bodemketen. In het actieplan voor 2018 worden de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  • Informatiepositie.
  • De rol in de ketenregie.
  • Toezicht op Certificerende Instellingen.
  • Diverse inhoudelijke toezichtthema’s zoals toezicht op AEC-bodemassen (Afvalenergiecentrale), grondbanken en vloeistofdichte vloeren.

Lees hier het gehele meerjarenplan.