SCHREURS GROEP

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 25 februari 2021 gepubliceerd

[Contact us for a price]
 

Description

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad(verwijst naar een andere website). Met de publicatie van dit Aanvullingsbesluit is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving voor bodem onder de Omgevingswet. Vandaag (25 febr. 2021) vindt er een plenair debat plaats over VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118, nr.174)

Raadpleeg hier de publicatie:

Besluit van 27 november 2020 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet)

Reviews

No posts found

Write a review