Jurisprudentie ECLI:NL:RVS:2019:1428, locatie stort Avelingen aan de Nieuwe Wolpheherensedijk in Gorichem.

[Contact us for a price]
 

Jurisprudentie ECLI:NL:RVS:2019:1428, locatie stort Avelingen aan de Nieuwe Wolpheherensedijk in Gorichem.

De betreffende locatie is tot 1974 gebruikt als stortplaats. Er is een deklaag over de bodem gestort. 

Het collega stelt dat er sprake is van ernstige verontreiniging in de deklaag. Zij stellen dat dit onacceptable risico's voor het ecosysteem met zich meebrengt voor de locatie die zij onder gebiedstype 'natuur' kwalificeren. Daarom hebben zij de beschikking 'ernst & spoed' vastgesteld en Staatsbobeheer opgedragen binnen 4 jaar te starten met sanering van de locatie.

Staatsbosbeheer heeft dit besluit aangevochten. Zij stellen dat de betreffende locatie gekwalificeerd is als 'groen met natuurwaarden'. Ecologische waarden zijn (nog) niet gerealiseerd op locatie en stelt dat deze niet gekwalificeerd kan worden als 'Natuur'. De Afdeling heeft hen in het gelijk gesteld. Lees hier de jurisprudentie.