Kamerbrief bij Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

[Contact us for a price]
 

Description

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de resultaten van de  beleidsdoorlichting van beleidsartikel 13 'Bodem en Ondergrond' van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer.

Conclusie:

De beleidsdoorlichting onderstreept dat er veel inzet is gepleegd op de verbetering van de bodemkwaliteit. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen; vrijwel alle gestelde doelen zijn gerealiseerd en veel verontreinigde locaties zijn aangepakt, waardoor
deze weer geschikt zijn voor gebruik. Kortom: het beleid van de afgelopen jaren issuccesvol geweest. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn nog opgaven die de komende jaren de aandacht verdienen, zoals de aanpak van niet-spoed locaties, de problematiek van opkomende stoffen en diffuse verontreiniging van lood.

Eind 2020 loopt het convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 af. Het overleg over nieuwe afspraken is inmiddels ver gevorderd: er zijn afspraken gemaakt over doelen en budgetten voor het overgangsjaar 2021. Aan het maken van afspraken voor 2022 en verder wordt gewerkt. "Ik hoop u hierover spoedig nader te informeren", aldus DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
S. van Veldhoven - Van der Meer.

Bijlagen:

bron: Rijksoverheid.nl

Reviews

No posts found

Write a review