Kamerbrief literatuurverkenning poly-acrylamide bij toepassen granuliet

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen.
[Contact us for a price]
 

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen. Een literatuurverkenning' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij geeft haar beleidsreactie. Ook stuurt zij de antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Hagen (D66) en Van Esch (PvdD) over het rapport.

Het RIVM heeft tijdens de literatuurverkenning geen aanvullende wetenschappelijke informatie gevonden, die eerdere bevindingen, ter discussie stelt. Het onderzoek heeft op de geconstateerde kennisleemte geen uitsluitsel kunnen geven; het rapport geeft echter ook geen nieuwe inzichten om anders naar risico’s voor mens en natuur te kijken dan voor deze studie het geval was. Er is derhalve ten aanzien van het diepe plassen beleid thans geen reden om beleidsmatig anders te handelen dan tot op heden is gedaan.

22 mei 2023, Bron: Rijksoverheid.nl

Kamerbrief (bijlage-rapport-rivm-acrylamide-en-mogelijke-vorming-van-acrylamide-in-diepe-plassen-een-literatuurv, 546 Kb) [Download]

Rapport (literatuurverkenning-rivm-poly-acrylamide.pdf, 303 Kb) [Download]