Kamerbrief over beleid batterijen en beantwoording Kamervragen over het bericht Haal vervuilde bouwgrond langs N206 weg

[Contact us for a price]
 

Description

Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beleid voor de scheiding van batterijen. Aanleiding is  de 'batterijenproblematiek' in de toegepaste AEC-bodemas (Beaumix) in de gemeente Katwijk. Daarnaast beantwoordt hij Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Haal vervuilde bouwgrond langs N206 weg'. Deze vragen kreeg hij van de Tweede Kamerleden  Terpstra en Von Martels (beiden CDA).

In de kamerbrief staat, naast de beantwoording van de vragen, het volgende:

"Zoals in de beantwoording van bijgevoegde Kamervragen is aangegeven, voldoet de toegepaste AEC-bodemas in de N206 in Katwijk aan de huidige eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dit zijn generieke eisen die gelden voor alle bouwstoffen, die vallen onder de werking van het Besluit bodemkwaliteit (steenachtige materialen). Deze eisen bieden in beginsel een voldoende beschermingsniveau.
De techniek staat echter niet stil en de wettenschappelijke kennis ontwikkelt zich voortdurend. Daarom ben ik voornemens om een meerjarig onderzoeksprogramma te beleggen bij het RIVM, gericht op actualisering van de normstelling en advisering over nieuwe opkomende en zorgwekkende stoffen.

De normstelling, de ontwikkeling van de normdocumenten voor bodemassen, en de certificering en de erkenning van bedrijven is onderdeel van het Kwalibostelsel. De Taskforce bodemstelsel werkt op dit moment aan verbetervoorstellen voor het
Kwalibostelsel. De uitkomsten van het verbetertraject worden eind dit jaar verwacht." 

Bijlagen:

Bron: rijksoverheids.nl