Kamerbrief over besluitvorming inwerkingtreding Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van de Omgevingswet:

"Ik ben verheugd dat uw Kamer voornemens is het ontwerp van het Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet in juni te behandelen. Bij de keuze voor de huidige datum van inwerkingtreding van 1 januari 2023 staat en stond het bieden van duidelijkheid en de zorgvuldige en verantwoorde invoering van de Omgevingswet centraal.

Wanneer uw Kamer met de datum instemt, zal vervolgens het ontwerp van het inwerkingtredings-KB aan de Koning worden voordragen, zodat het KB na de vaststelling en contraseignering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juli in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Daarmee ontstaat dan voor alle betrokken partijen duidelijkheid over het moment van invoering en wordt de minimale voorbereidingsperiode van een half jaar voor een zorgvuldige en verantwoorde invoering per 1 januari 2023 geborgd." aldus Minister De Jonge in de Kamerbrief

Kamerbrief Besluitvorming inwerkingtreding Omgevingswet (kamerbrief-ek-inzake-besluitvorming-inwerkingtreding-omgevingswet.pdf, 127 Kb) [Download]