Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief en beslisnota gekregen.

Hieronder korte samenvatting van de beslisnota:

In het mondeling overleg van 21 juni 2022 met de Eerste Kamer heeft u – op verzoek van dhr. Rietkerk – toegezegd om 24 juni 2022 een brief toe te sturen over de kritieke tijdlijnen richting oktober 2022. Bij deze nota vindt u de gevraagde brief met de door u aangegeven opzet met gevraagde punten:
o Duidelijkheid en zorgvuldigheid,
o Kritische tijdslijn: belangrijke elementen op de Hoofdroute 2022,
o Aanvullend verzoek aan Adviescollege ICT (AcICT),
o Informatie die aan de kamer wordt gestuurd.

In de brief aan de Eerste Kamer zet u nog eens op een rij dat:
Duidelijkheid en zorgvuldigheid nodig is.
o Het belangrijk is voor de vergunningverlening en de urgente gebiedsontwikkeling dat de datum van inwerkingtreding duidelijk is. Dit zodat het tijdig keuzes kunnen worden gemaakt en het juiste instrumentarium ingezet kan worden door de uitvoeringspraktijk. Waarbij de zorgvuldigheid en duidelijkheid – naar bevoegd gezagen, burgers en bedrijven uw aandacht heeft.
De kritische tijdlijn die samenhangen met de datum van inwerkingtreding bestaat uit:
o Het beschikbaar stellen van de definitieve bruidsschat;
o Het beschikbaar hebben op de productieomgeving van de AMvB's inclusief wijzigingen;
o Het door bevoegd gezagen hebben van tijd voor het inregelen;
o Communicatie naar burgers en bedrijven.
Het met de Eerste Kamer besproken aanvullend verzoek rondom AcICT rapportage in oktober.
Een overzicht van de informatie die u in de komende periode tot en met oktober aan de Eerste Kamer (en afschrift aan de Tweede Kamer) stuurt.

Informatie voor de Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft gevraagd om goed op de hoogte te worden gehouden over de voortgang en ontwikkelingen in de komende maanden. Daarvoor wordt op dit moment voorzien dat de Eerste Kamer als volgt wordt geïnformeerd (met afschrift aan de Tweede Kamer):
• De al eerder afgesproken maandelijkse voortgangsrapportages (die ook online zijn in te zien en per week worden bijgewerkt).
• Het delen van de eindrapportage van Deloitte over de opvolging van de adviezen van AcICT, met een bestuurlijke reactie in augustus
• Het in september toesturen van de ervaringen naar aanleiding van de enquête naar de ervaringen bij bevoegde gezagen met hun
implementatieopgave.
• De uitkomsten van de Integrale Ketentesten over Fase I in juli en Fase II in oktober.
• De bevindingen van AcICT en mijn beleidsreactie daarop in oktober.
• Een voortgangsbrief in oktober met de integrale informatie over de implementatie en het DSO, waarin een deel de hier boven genoemde
informatie kan worden opgenomen.

Politieke context
De Eerste Kamer is op zoek naar duidelijkheid over wat nodig is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De verwachting is dat op 28 juni 2022 een debat wordt ingepland om vanuit de Eerste Kamer duidelijkheid te geven over de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet (kamerbrief-over-kritische-tijdslijn-omgevingswet.pdf, 300 Kb) [Download]

Beslisnota bij Kamerbrief (beslisnota-bij-kamerbrief-over-kritische-tijdslijn-omgevingswet.pdf, 263 Kb) [Download]