Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Een voortgangsbrief implementatie Omgevingswet begin juli, waarin ik u in ieder geval informeer over:
o De aangekondigde actualisatie van het integraal financieel beeld (IFB) waarover u in 2021 bent bericht. Hiermee zal ik ook ingaan op de
motie-Kluit11 die specifiek aandacht vraagt voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten die in opdracht van deze overheden werken. Ook de waterschappen zijn in de actualisatie betrokken.
o De uitkomsten van IKT-fase 4.
o Het plan van aanpak van de Integrale ketenomgeving voor leveranciers na inwerkingtreding.
o De voortgang van de acties die benoemd zijn in mijn brief over de position paper van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
o De voortgang van de afgesproken acties met het MKB op basis van de MKB-toets.
o Het plan van aanpak van de monitoring en evaluatie van het wetgevingsstelsel na inwerkingtreding.

Een voortgangsbrief Omgevingswet in het najaar, waarin ik u onder andere informeer over de algemene stand van zaken, van de implementatie met de voortgang sinds juli 2023, inclusief de uitvoering van (openstaande) moties en toezeggingen en de uitkomsten van IKT-fase 5.

10-5-2023, Bron: Rijksoverheid.nl

Kamerbrief (kamerbrief-over-proces-richting-inwerkingtreding-omgevingswet.pdf, 331 Kb) [Download]

voortgangsoverzicht DSO (voortgangsoverzicht-aanmeldingen-aansluiting-ontvangst-publicatie-maart-2023.pdf, 810 Kb) [Download]