Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet september 2021

[Contact us for a price]
 

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

"Met deze brief informeer ik u over de voortgang van de implementatie van Omgevingswet. Specifiek ga ik in op de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het rapport van de ADR en de financiën. Daarnaast bied ik uw Kamer het onderzoeksrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR) over de ‘Opvolging BIT en Gateway adviezen Digitaal Stelsel Omgevingswet’, inclusief de managementreactie op dit rapport.

Maandrapportage september 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het voortgangsoverzicht ‘Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet’ van september 2021.

Onderzoeksrapport Auditdienst Rijk - Opvolging BIT en Gateway adviezen DSO
Het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de ‘Opvolging BIT en Gateway adviezen Digitaal Stelsel Omgevingswet’, inclusief de management reactie op dit rapport.

Kamerbrief (kamerbrief-over-voortgang-implementatie-omgevingswet-september-2021.pdf, 223 Kb) [Download]

Onderzoeksrapport Opvolging BIT en Gateway adviezen DSO (onderzoeksrapport-auditdienst-rijk-opvolging-bit-en-gateway-adviezen-dso_30092021.pdf, 666 Kb) [Download]

maandrapportage-september-2021-aansluiten-op-het-digitaal-stelsel-omgevingswet (maandrapportage-september-2021-aansluiten-op-het-digitaal-stelsel-omgevingswet_30092021.pdf, 1,752 Kb) [Download]