Kamerbrief planning voortgangsinformatie implementatie Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Minister De Jonge (BZK) beschrijft hoe hij de Tweede Kamer op de hoogte houdt van de invoering van de Omgevingswet en eventuele knelpunten bij de invoering.

Hierin wordt vermeld welke informatie we de komende periode kunnen verwachten:

• In 2024 is na elk kwartaal een voortgangsbrief over de implementatie voorzien.

• Na het eerste jaar bekijk ik samen met uw Kamer of een voortgangsbrief en onafhankelijke duiding ook na 18 maanden (2e kwartaal 2025) nog steeds noodzakelijk is en informeer ik u hierover.

• Zoals uiteengezet in de brief van 4 december 20233 is er een jaarlijkse monitoringsrapportage over de werking van het stelsel van de Omgevingswet. De onafhankelijk evaluatiecommissie Ow zal, ook jaarlijks, hierop reflecteren. Daarnaast brengt de evaluatiecommissie binnen 5 en binnen 10 jaar een gedegen evaluatierapport uit, de feitelijke wetsevaluatie. De monitor en de rapporten van de evaluatiecommissie stuur ik uw Kamer toe.  

5-2-2024, Bron: Rijksoverheid.nl

Kamerbrief (Kamerbrief_TK_Planning_voortgangsinformatie_implementatie_Omgevingswet.pdf, 73 Kb) [Download]