Kamerbrief Tussenrapportage Deloitte DSO Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live DSO-LV van Deloitte aan. Een afschrift van deze brief en het rapport zijn ook aan de Tweede Kamer gezonden.

"Het programma zal een formele managementreactie opstellen nadat de eindrapportage, die gepland staat voor eind juli 2022, is opgeleverd. Hiermee kan een integrale conclusie worden getrokken op de bevindingen en bestaan van beheersmaatregelen.

Het is mijn verantwoordelijkheid als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om samen met de bestuurlijke partners te zorgen voor een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet en de implementatie van het DSO-LV. Deze tussenrapportage is een bevestiging van de inzet om dit te bereiken ten behoeve van inwerkingtreding op 1 januari 2023.

Naast het uitvoeren van Indringend Keten Testen, waarin de werking van het DSO wordt getoetst, is het van belang om invulling te geven aan risicomanagement waar dit extern onderzoek van Deloitte een belangrijke bijdrage aan levert. Alles is erop gericht om zoveel als mogelijk de risico’s te mitigeren om een verantwoorde inwerkintreding mogelijk te maken.

Samen met mijn bestuurlijke partners en uitvoeringsorganisaties volgen wij de uitkomsten van testen en de oefenresultaten. Bevindingen worden opgelost of worden voorzien van workarounds om te komen tot een verantwoorde inwerkingtreding. Indien nodig zullen experts van buiten worden ingeschakeld, om ons te helpen dit met elkaar op een goede wijze te doen."

Tussenrapportage Deloitte DSO Omgevingswet (kamerbrief-ek-inzake-aanbieding-tussenrapportage-deloitte-dso-omgevingswet.pdf, 122 Kb) [Download]

Tussenrapportage DSO LV - Quick Scan maatregelen opzet (bijlage-deloitte-tussenrapportage-dso-lv-quick-scan-maatregelen-opzet.pdf, 1,739 Kb) [Download]