Kamerbrief voortgang implementatie Omgevingswet 1e kwartaal 2024

[Contact us for a price]
 

De conclusie is dat het eerste kwartaal over het algemeen rustig is verlopen wordt mede onderbouwd vanuit de monitoring van het DSO, de signalen en vragen die bij het IPLO (Informatiepunt Leefomgeving) binnenkomen en de signalen van uit de betrokken bestuurlijke partners.

Op basis van de ervaringen en rapportages over het eerste kwartaal kunnen door het korte tijdsbestek nog geen conclusies worden getrokken over de werking van de wet. De in deze kamerbrief en bijlagen aangegeven op dit moment bekende cijfers
en ervaringen zijn in lijn met de verwachtingen die ik samen met de bestuurlijke partners had rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarbij verwachte op te treden effecten. 

Indringend Ketentesten (IKT)
Het testen van de (blijvende) werkbaarheid van het DSO ten behoeve van de uitvoering van de werkprocessen door bevoegd gezagen, wordt uitgevoerd in het project Indringend Ketentesten (IKT). Recent is IKT-fase 7 afgerond. De rapportage vindt u in bijlage

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project IKT- Fase 7 en betrof de testweken 37 tot en met 43 en is uitgevoerd van medio oktober 2023 tot eind januari 2024. In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding. Belangrijke basis voor de uitgevoerde IKT-testen zijn de gesignaleerde risico’s met betrekking tot inwerkintreding. Deze worden aangedragen vanuit het programmabrede AdS risicomanagement, en meer in detail vanuit het IKT-project zelf. De belangrijkste risico’s die in IKT-7 basis waren voor de uitgevoerde testen hadden betrekking op:

• Planketen met de focus daarbij op functionaliteiten als basismutaties, parallel wijzigen, ontwerp en renvooi. Functies in de decentrale software in samenhang met de gehele DSO-keten.
• Verbeteringen aan de DSO-LV viewer
• Complexe, meervoudige, en interbestuurlijke vergunningaanvragen
• Samenhang tussen de drie ketens

Bijlagen: Kamerbrief voortgang implementatie Omgevingswet en Rapportage Indringende ketentesten IKT fase 7

18-4-2024, bron: Rijksoverheid.nl

Kamerbrief (Kamerbrief_over_voortgang_implementatie_Omgevingswet_eerste_kwartaal_2024.pdf, 383 Kb) [Download]

Rapportage (Rapportage_Indringend_Ketentesten_Fase_7.pdf.crdownload, 3,379 Kb) [Download]