SCHREURS GROEP

Last onder dwangsom: samenvoegen grond in de zin van Rbk art. 4.3.2’

[Contact us for a price]
 

Description

ECLI:NL:RVS:2021:367
Bij besluit van 27 september 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Recycling Tiel B.V. een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 15, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit. Op 6 november 2018 heeft de Omgevingsdienst Regio Arnhem bij de Inspectie Leefomgeving en Transport melding gedaan in de vorm van een zogenoemd bodemsignaal van een mogelijke overtreding door Recyling Tiel B.V. van het Besluit bodemkwaliteit op de locatie Panovenweg 21 te Tiel. Door de
toezichthouders van de ILT is naar aanleiding van een controle op de locatie het rapport "Bodemsignaal, Mogelijke overtreding: samenvoegen grond of baggerspecie in de zin van artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit door Recycling Tiel B.V." van 8 april 2019 opgemaakt, waarin is geconstateerd dat voldoende is komen vast te staan dat op de locatie verschillende partijen grond zijn
samengevoegd, zonder te beschikken over de vereiste erkenning.

Bron:rechtspraak.nl

Reviews

No posts found

Write a review