Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Uitgangspunten:
- Veld 7000 m2, 0,5 m keuren. > 2000 ton
- Voorgaand bodemonderzoek bekend: moet je dan trouwens gebruiken (toch?)
- 2 mm's bovengrond.
- 1x indicatief KW, 1x KI

Case 1:
- Mengmonsters zijn mooi verdeeld, een op ene helft, andere op andere helft
- Er moeten 2 deelpartijen gemaakt worden toch?

Case 2:
- Mengmonsters zijn her en der verdeeld over veld. Apart keuren lukt niet
- Wat dan? 1 partij keuren denk ik. Maar mag het dan ook wonen of schoon worden? Dan wel, is partij goed samengevoegd?

 

Keuring menggranulaat.
Opdrachtgever (gemeente) wil alleen analyse op olie-pcb-pak.

Ik vind t prima maar hoe rapport in te steken?

Bemonstering volgens 1002, maar analyse niet compleet. Al is uitloog wettelijk niet verplicht toch?

Olie-pcb-pak voldoen.

Conclusies keuring moeten zijn?

 

Een bouwstof mag niet meer dan 20% grond bevatten. Zo staat het in protocol 1002. Maar het mag meer zijn als die grond (of zand)bijmenging functioneel is.

Er is veel gedoe bij bemonstering lagen onder kunstgrasmatten. Rubber, soms instrooi, steagran, diverse mengsels. Er gaat veel fout bij bemonsteringen als ik rapporten van anderen zie via onze opdrachtgever in deze.

Case: onder mat ligt mengsel van 40% rubber en 60% zand. Toegepast (en hergebruikt) als bouwstof. Mag het dan als een nietvormgegeven bouwstof gekeurd worden volgens 1002?

 

Een partij is homogeen van samenstelling, textuur, herkomst. Het voornemen bestaat de partij in zijn geheel te verhandelen of toe te passen. De partij heeft een omvang van 10.000 ton en ligt verdeeld in 5 aaneengesloten deelpartijen.

Mag de partij worden onderzocht als één partij op de parameters uit het A-pakket en verdeeld in 5 deelpartijen op asbest?

Een derde geeft aan dat de partij ook in 5 deelpartijen verdeeld moet worden voor het onderzoek op A-pakket. Klopt dat? En wat zou die onderbouwing zijn??

Deze gecombineerde strategie wordt door ons en zover ik weet door alle onderzoeksbureaus gehanteerd. Toch?

 

Nieuwe vraag/discussie voor de bodemtoets.
Het betreft nikkel in grootschalige bodemtoepassing, dus protocol 9335-2

Aw waarde is 35
Wonen is 39
Er is aangegeven dat er niet getoetst wordt op wonen.
Het betreft AW grond.
Wat is nu de maximale waarde waartegen getoetst mag worden?
Ik stel maximaal 2 maal AW met een maximum van Wonen, dus 39 Andere stellen 2 maal AW, wonen in uitgesloten, dus 78.

Gaarne een oordeel.

 

Is er ergens schriftelijk zoals jurisprudentie, het minimale % asfalt aangegeven in granulaatmengsels met nuttige toepassing? Of dat voor een dergelijk mengsel het uitgangspunt is dat asfalt het hoofdbestanddeel moet zijn?

In B&R Bodemkwaliteit is voor asfaltprodukten en granulaatmengsels met asfalt vrijstelling van minerale olie aangegeven.
Er staat echter niet aangegeven dat asfalt in een dergelijk mengsel het hoofdbestanddeel moet zijn of een minimale %.

 

Wanneer een partij is ingekeurd. (uitkomst AW-kwaliteit) en de partij wordt op verschillende locaties toegepast. De partij wordt dus opgedeeld. Zijn er dan, naast het bijhouden van je eigen administratie mbt afgevoerde hoeveelheden, nog verplichtingen waar je aan moet voldoen voor het "splitsen" van de partij?   

 

Mijn Belgische collega zegt dat ze een schudproef hanteren om snel (binnen 24 uur) de uitloogwaarde te verkrijgen.
Ik snap dat we in Nederland altijd de kolomproef hanteren. Geeft een schudproef een goede indicatie en is deze geschikt om bijvoorbeeld invulling te geven aan de zorgplicht?

 

In een AP04-rapportage staat vermeld dat een deel van de grepen in de middag is uitgevoerd en het resterende deel de volgende ochtend.

Heeft dit consequenties?

 

Een boer heeft een partij van 400 m3 spoelgrond (van lelies), hij wil dit graag verkopen aan een derden.
Mag ik dit toepassen zonder bodemonderzoek als de ontgravingslocatie aw is op de bodemkwaliteitskaart en de plaats van toepassing binnen de zelfde bodemkwaliteitskaart ook aw is?
Kan ik de toepassing melden bij meldpuntbodemkwaliteit zonder een indicatief/ onderzoek van de partij te hebben?

Is de situatie anders als de spoelgrond van het perceel naar het erf van de boer is gereden, daar in depot ligt en dan verkocht wordt/ toegepast bij derden?

Soort gelijke vraag:
Als ik 100 m3 uitgraaf uit een bouwput, de ontgravingslocatie is AW, mag ik dit zonder enig onderzoek toepassen elders binnen de bodemkwaliteitskaart die aangeduid staat als AW?

Vervoer ik in dit soort gevallen de grond met begeleidingsbrief zonder afvalstroomnummer omdat de grond niet naar een inrichting gaat?