Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Een gemeente binnen onze provincie is een GBT aan het aanleggen (al minimaal 2 jaar aan de gang) en dit project duurt nog tot minimaal 2020. De grond die in de GBT wordt toegepast is van bekende kwaliteit. Echter is het soms dat er tijdelijke opslagen worden gemeld waarvan de kwaliteit indicatief maximaal industrie is. Men is voornemens de partij daar daadwerkelijk toe te passen mits de kwaliteit in orde is natuurlijk. De partij wordt ter plaatse (officieel)gekeurd en toegepast indien mogelijk.
Het gaat om gemiddeld 1 partij per maand die daar tijdelijk worden opgeslagen (maximaal 6 maand) maar betreft wel een handeling die wordt herhaald (voor een periode van circa 5 jaar). Betreft het hier een inrichting of niet?

 

Binnen Sittard-Geleen is het generieke kader van toepassing en kan de bkk, onder voorwaarde als bewijsmiddel worden toegepast.
Mag iemand een bodemonderzoek uitvoeren ter vaststelling van de ontvangende bodem conform de regeling bodemkwaliteit en dit laten prevaleren boven de vastgestelde bkk?
Ik kan nergens terugvinden in regelgeving dat dit verboden is. In de FAQ van bodemplus staat hier wel wat over maar dit is erg vaag

 

De aannemer moet voor de bouw van 4 flatgebouwen het grondwerk uitvoeren. De gebouwen staan in een "kruis" en worden van elkaar gescheiden door een weg en door een brede groenstrook. De ontgravingen zijn dus niet aaneengesloten. Op basis van voorgaande onderzoeken is de verwachte bodemkwaliteit ter plaatse van de 4 gebouwen vergelijkbaar. Mag de aannemer de grond die bij de 4 gebouwen vrijkomt samenvoegen? Zodat wij deze als 1 partij kunnen bemonsteren? Naar mijn idee moet dit kunnen maar misschien zie ik iets over het hoofd.

 

Regelmatig komen wij tegen dat in puingranulaten stoffen worden bijgemengd om de stabiliteit te verbeteren. Deze bijmengingen hebben vaak wel een certificaat. Strikt genomen is dit niet toegestaan omdat de kwaliteit van het nieuwe product niet bekend is. Wat zijn jullie ervaringen hierin?

 

Een gemeente binnen onze provincie is een GBT aan het aanleggen (al minimaal 2 jaar aan de gang) en dit project duurt nog tot minimaal 2020. De grond die in de GBT wordt toegepast is van bekende kwaliteit. Echter is het soms dat er tijdelijke opslagen worden gemeld waarvan de kwaliteit indicatief maximaal industrie is. Men is voornemens de partij daar daadwerkelijk toe te passen mits de kwaliteit in orde is natuurlijk. De partij wordt ter plaatse (officieel)gekeurd en toegepast indien mogelijk.
Het gaat om gemiddeld 1 partij per maand die daar tijdelijk worden opgeslagen (maximaal 6 maand) maar betreft wel een handeling die wordt herhaald (voor een periode van circa 5 jaar). Betreft het hier een inrichting of niet?

 

Is vormzand grond of een niet vormgegeven bouwstof. Vormzand is een mineraal(zand of bentoniet) zoals het in de natuur word gewonnen. Bij het gebruik van het vormzand worden er echter wel bindmiddelen aan toegevoegd. Na gebruik betreft het een afvalstof. Een bedrijf wil zijn afvalstof gebruiken voor de bouw van een geluidswal. Hoe moet ik de vrijgekomen afvalstof laten keuren om er een kwaliteitsverklaring bij te krijgen, als grond of als niet vormgegeven bouwstof. Als ik de definitie van grond volg dan is het grond en geen bouwstof. In de bijlage A van de regeling bodemkwaliteit staat echter vormzand genoemd met daarbij de parameters. Betekent dit dan dat vormzand een niet vormgegeven bouwstof betreft? Moet ik nog onderscheid maken in kleigebonden en furaangebonden vormzand. Wat is een gangbaar analysepakket voor vormzand? 

 

Bij een grondbank wordt een partij geproduceerd door het clusteren van baggerspecie uit watergangen. De partij heeft een omvang van 10.000 ton en is homogeen van samenstelling.
Is hierbij sprake van een samengevoegde partij? En dient die in deelpartijen van 2.000 ton te worden gekeurd?

 

Rijkswaterstaatgebied zijn stukken land/ oever, en wateren.
Als ik nu in Rijkswaterstaat gebied maar op het land (oever) grond wil toepassen toets ik dan aan waterbodem of landbodem?
Waar ligt deze scheiding?

 

Kunnen we binnen het werk hydraulisch menggranulaat maken door ter plaatse gecertificeerd LD-slak en gecertificeerde menggranulaat samen te voegen? Of hebben we dan nog een partijkeuring of gecertificeerde menginstallatie nodig? 

 

Op een werk moet een wegverharding worden opgebroken. De verharding wordt afgevoerd. Onder de verharding bevindt zich een AGRAC fundatielaag, deze is onderzocht op teerhoudendheid en is niet teerhoudend. Het AGRAC moet ook worden opgebroken en de aannemer wil deze binnen het werkgebied tijdelijk hergebruiken als verharding voor een tijdelijke bouwweg.

Mag dit?