Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Filter

Filter FAQ's
 

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Vraag We hebben een verharding van teervrij asfalt (onderzocht conform CROW 210) met een onderliggende slakkenfundering. We zouden het asfalt willen...

 

Vraag Zijn de schouwpaden langs een beek die buitendijks zijn gelegen te beschouwen als land of waterbodem. In de winter zijn deze schouwpaden bj hoog...

 

Vraag Een SIKB 1001 erkend bedrijf keurt een partij grond i.o.v. een voor protocol 9335-1 erkende grondbank. De partij is door de grondbank samengevoegd...

 

Vraag Wij hebben een waterbodemonderzoek conform NEN 5720 uitgevoerd. Nu is er voor enkele monsters nog een uitloogonderzoek noodzakelijk. Conform...

 

Vraag Bij partijkeuringen wordt altijd uitgegaan van standaardpakket. Alleen wanneer er aanleiding voor is breid je dit pakket uit met één...

 

Vraag In de BRL 7510 is Tabel 1 opgenomen (algemene acceptatiegrenswaarden voor bewerkingstechnieken), hierin staat vermeld dat bij extractief reinigen...

 

Vraag Is het samenstellen van bomengrond erkenningsplichtig?   Antwoord Ja, zie BRL9335 protocol 4....

 

Vraag In het stukje dat is geselecteerd in de bijlage staat iets over de emissietoets en gebiedseigen en gebiedsvreemd. Klopt het dat er sinds 18...

 

Vraag  In het verleden heb ik (en enkele andere leden) deelgenomen aan een overleg tussen de BVOR, AID en Agentschap met betrekking tot het...

 

Vraag Ik dacht dat hoogovenslakken die niet voldoen aan de sulfaatnorm gewoon naar een breker kunnen worden afgevoerd. Deze kan de partij - zeker als het...

 

Vraag Volgens de wijziging Regeling bodemkwaliteit van 1 januari 2014 zal in de loop van 2014 nieuwe normstelling plaatsvinden voor de maximale...

 

Vraag Binnen ons werkgebied is herontwikkeling van een civiel technisch werk namelijk het vervangen van een riool etc begonnen. De grond, granulaat en...

 

Vraag Een loonbedrijf vraagt of het is toegestaan 2000 m3 baggerspecie klasse AW op te slaan op een landbouwperceel. Daartoe worden kades opgeworpen...

 

Vraag Vrijkomende grondstromen Project W Voor de aanleg van infrastructuur komen twee grondstromen bij project W vrij: - Grond uit de te ontgraven...

 

Vraag Als een normaal bodemonderzoek aangeeft dat op een terrein verschillende kwaliteiten voorkomen >AW <W, >W<I en >I...

 

Vraag Ik heb een partijkeuring van een bouwstof uitgevoerd. Opdrachtgever wil de partij als IBC bouwstof gaan toepassen. Uit de resultaten blijkt dat...

 

Vraag In een tender is een verkennend onderzoek ter beschiklking gesteld waaruit blijkt dat de berm ter plaatse van het werk afwisselend schoon, klasse...

 VRAAG Ik heb begrepen dat mijn bedrijfslogo in het exportbestand kan terugkomen. Hoe moet dit?   ANTWOORD Uw bedrijfslogo...

 

VRAAG Bij automatisch toetsen zie ik de mogelijkheid om Klassebepalende Parameters aan te vinken. Wat houdt dit in?   ANTWOORD...

 


VRAAG Een opdrachtgever van ons heeft onder zijn brl partijen samengevoegd. Op basis van de afzonderlijke kwaliteit van deze partijen zou het AW-grond...

 

VRAAG Ik ga ervan uit dat RKG(V) materiaal grond is. Wat is dan de maximale partijgrootte bij uitkeuring die gehanteerd dient te worden (2000 ton of...

 

VRAAG We willen een partij zeefzand, verkregen uit BSA, keuren. Even voor de zekerheid ... keuren als 1001 of 1002 ?   ANTWOORD Hieronder...