Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Een bouwstof (70% baksteen, 30% zand) is men voornemens te verwijderen of te zeven en dan af te voeren. In een monster van de fijne fractie (zand) zijn sterk verhoogde gehalten zware metalen aangetoond.

Welke meldingen/saneringsplannen zijn noodzakelijk bij directe afvoer en bij zeven?

 

Een gemeente bulkt deelpartijtjes bermengrond op tot partijen van 25 m3 op haar gemeentewerf. De deelpartijtjes zijn afkomstig van verschillende locaties in de gemeente, maar alle uit dezelfde BKK-zone Bermen van niet-asfaltwegen (klasse AW). De opgebulkte partijen worden zonder onderzoek weer toegepast in andere wegbermen binnen dezelfde BKK-zone. Is de gemeente goed bezig? 

 

Ter versterking van een gedeelte zeedijk moet de vooroever versterkt worden. Simpel gezegd komt het erop neer dat er, ter versterking, extra bestorting tegen de dijk (de vooroever) moet worden aangebracht. Het materiaal wordt onder de waterlijn, in zout water toegepast. Als een van de mogelijkheden bekijken we op dit moment of de toepassing van menggranulaat, betongranulaat of hydraulisch granulaat mogelijk is. Het granulaat wordt onder certificaat (BRL 2506) geleverd door de producent van het materiaal. Vraag is of het is toegestaan om (meng-, beton- of hydraulisch) granulaat onder de BRL 2506 in zout oppervlaktewater toe te passen en zo ja, met welke wettelijke eisen rekening moet worden gehouden.

 

 

We mochten partijkeuring doen in Laren in bodemtraject 0,5-3,0 m-mv. Zand/leem zonder bijmengingen.

Eerste halve meter blijft op locatie. Grond, wat puin. EN stukjes asbestverdacht materiaal op maaiveld.

Asbest in grondonderzoek: is aan te raden (ook voor eigenaar), maar moet het ook? en op basis waarvan?

- In het kader van Arbo denk ik? Voor grondwerker?
- In het kader van WBB ? bepalen of er sprake is van ernstig geval, gehalte >I?

 

Een bouwstof (lava-rubber-mengsel) wordt aangevoerd naar een inrichting vanaf de herkomstlocatie. Ter plaatse vindt een partijkeuring plaats waarna de partij wordt gezeefd. De ontstane partijen worden vervolgens verder toegepast op basis van de partijkeuring. Is dit toegestaan? 

 

Wij hebben een partij teervrij asfalt in eigendom als erkend verwerker. Deze partij van 4.000 ton wordt gebroken op 0/40 mm. Deze partij bestaat in de basis uit "tig" kleine partijtjes asfalt, met allemaal eigen analyses. De bedoeling is dat deze partij in zijn geheel nogmaals geanalyseerd wordt, om deze daarna als ophoogmateriaal (teervrij asfaltgranulaat) toe te passen in een werk. Het betreft een nieuwbouw van 2 stallen, waar deze partij als ophoging onder de betonvloer wordt toegepast.

De vragen zijn als volgt:
1. Mag dit?
2. Zo ja, welk onderzoek moet er gebeuren, we hebben maximaal 1 week tijd?
3. Mag monstername door ons zelf gebeuren en bij Alcontrol (via ons raamcontract) onderzocht worden? Of dient er een hele rapportage opgesteld te worden door een milieutechnisch adviesbureau?

 

Hoe is het tegenwoordig met matig verhoogd / toetsen aan tussenwaarde?
Niet meer doen, wordt steeds minder of ben je niet verkeerd bezig als je dit gewoon nog doet en blijft doen?
 

 

Bij een sanering moet een leeflaag van 1,0 m worden aangebracht. Vanwege de bouwwerkzaamheden zal de leeflaag pas later op volledige dikte zijn. Tussentijds lijkt het mij niet noodzakelijk de locatei als saneringslocatie te zien, er is reeds worteldoek en ca 70 cm zand opgebracht.
Klopt dit met de wetgeving? Daarnaast zullen we de sanering pas gereed melden als de leeflaag volledig 1,0 m. Vraag is of deze opzet past binnen de wet en regelgeving.

 

Een opdrachtgever van ons legt een jachthaven aan. Daaromheen komt een dijk(je). RWS-gebied.
In die dijk (deels onder water) stopt hij, terugneembaar, diverse materialen (straatstenen enz.) afkomstig van de gemeentewerf. Het is voornamelijk beton (let hij zelf al op). Certificaten e.d. zijn er niet.
Nog aandachtspunten?