Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Filter

Filter FAQ's
 

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Vooraf in het werk keuren of na toepassing    VRAAG Men wil een hoeveelheid grond ontgraven en in een geluidswal respectievelijk op een nabijgelegen...

 

Tijdelijke opslag bouwstoffen    VRAAG De tijdelijke opslag van bouwstoffen is niet geregeld in het Besluit bodemkwaliteit. Uit een door Haskoning...

 

Samengevoegde partijen <25 m3 en > 25 m3    VRAAG Wij willen hier verzamelpartijen ongekwalificeerde grond innemen die van een...

 

Sanering van asbest houdende puin Vraag Wij hebben een project met 30 cm dikke Asbesthoudende puin die zich bevind gelijk met het maaiveld Mag je dit...

 

Bbk artikel 16: betrouwbaarheid VRAAG In Artikel 16 staat het verbod een onbetrouwbaar resultaat van een werkzaamheid te gebruiken indien men...

 

Stortplaats: PMV of Bbk? VRAAG Een aannemer slaat op een voormalige stortplaats een grote hoeveelheid grond op zonder hergebruiksplan. De...

 

vraag over florisil-voorbehandeling VRAAG In een veenmonster (humus 73,8 %) wordt 990 mg/kg olie gemeten, daarmee valt het in klasse industrie....

 

Verwerken grond categorie industrie VRAAG Voor werkzaamheden aan een glooiing is door onze opdrachtgever aangegeven dat wij een partij grond...

 

  VRAAG Tijdens eens ontgraving wordt geconstateerd dat er teerhoudende asfaltbrok(jes) in voorkomen (max 15x15cm). OG (gemeente in dit...

 

Toepassen van een partij baggerslib op een aanliggend perceel VRAAG Ik heb een vraag m.b.t. toepassen van een partij baggerslib op een...

 

Slakken VRAAG Voor werkzaamheden aan een glooiing hebben wij de beschikking over een partij slakken die sinds 2002 in een depot liggen. Vanuit...

 

Bedas VRAAG Als basis voor een snelweg wordt momenteel zgn. \'bedas\' toegepast als zand voor zandbed in een dikke laag. Ik ben het...

 

Olie vluchtig VRAAG We hebben een partij grond die ruikt naar olie. Analytisch blijken zowel de BTEXN als de olie C10-C40 onder de waarde voor...

 

Samenvoegen AP04 gekeurde partijen in schepen VRAAG Er liggen verschillende deelpartijen baggerspecie in depot op een ontwateringslocatie....

 

Toetswijze msPAF Vraag Ik was wat aan het stoeien met het toetsprogramma en vulde koper in met een waarde van 49 bij een lutum/humus van 2/6. Het...

 

Stand Still op Klasse of Parameter niveau? VRAAG Het stand-still principe is dat op “klasse niveau” of op “parameter niveau” ? Landbodem toepassen...

 

Melden bij levering aan particulier? VRAAG    Melden bij levering aan particulier? Vraag Stel je koopt als particulier 1000 ton zand,...

 

Bemonstering van aaneengesloten partijen    VRAAG Protocol 1001 stelt bij partijdefinitie diverse eisen, waaronder “sprake is van aaneengesloten...

 

Ecologisch onderzoek partij grond, mogelijke toepassing in oppervlaktewater VRAAG Ik heb voor een partij grond ecologische parameters (naast de gangbare...

 

Wegbermen van rijks- en provinciale wegen VRAAG Bij de workshop GBT van afgelopen dinsdag heb ik mij door Jan Schreurs (deels) laten overtuigen dat in de...

 

Verhoogde waarde voor Cobalt in diepere lagen VRAAG Op uw site las ik de vraag over de mogelijke herkomst van Cobalt in grond. Waarbij door u werd...

 

Vermenging twee partijen grond VRAAG Zoals bekend mag grond enkel conform BRL SIK9335, protocol 9335-1 worden opgemengd. Zijn er uitzonderingen zijn voor...

 

Toetsing Barium VRAAG De norm voor Barium is tijdelijk ingetrokken. In jou toetsingstabel wordt hier automatisch rekening mee gehouden. In onze...

 

Bereking kwaliteit op basis van volumeverhouding VRAAG   Ik krijg een waterbodemonderzoek (partijkeuring) voor een partij van 8000m 3...

 

Schone grond in een GBT   VRAAG Kunnen in de kern van een GBT zowel partijen schone als industriegrond door elkaar heen worden toegepast, zolang al...