Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsberichten

Enkel voor leden Schreurs Support

Op deze pagina vind u de laatste nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de (water)bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen.
Zijn er vragen onduidelijkheden, bent u op zoek naar een onafhankelijke interpretatie van de wet- en regelgeving of wilt u een second opinion of advies mail ons dan.

Als lid van Support heeft u tevens de mogelijkheid hier gratis een bericht plaatsen.
» Stuur uw bericht naar info@schreurs-uitgeverij.nl

De nieuwsberichten zijn alleen toegankelijk voor leden.
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 oktober 2018, nr. IENW/BSK-2018/197458, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling plantenresten

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen;

BESLUIT:

 

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/123965, tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst in verband met verduidelijking van de indeling van gevaarlijk afval en tot intrekking van de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst

 

Er is vertraging opgetreden waardoor de wijzigingen in het Rbk niet op 1 april in werking zullen treden. Een nieuwe datum is nog niet bekend....

 

Datum van uitspraak: woensdag 15 november 2017 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Vianen...

 


In het overzicht is aangegeven op welke onderdelen LAP3 is gewijzigd ten opzichte van LAP2. Bij sommige onderdelen is kort aangegeven wat de...

 Instantie: Raad van State Datum uitspraak: 30-08-2017 Datum publicatie: 30-08-2017 Zaaknummer: 201607340/1/A1 Formele...

 


Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 31-08-2017 Datum publicatie: 06-09-2017 Zaaknummer: AWB - 16 _ 2865...

 

Instantie: Raad van State Datum uitspraak: 15-11-2017 Datum publicatie: 15-11-2017 Zaaknummer: 201608970/1/A1 Rechtsgebieden:...

 

Instantie: Raad van State Datum uitspraak: 23-08-2017 Datum publicatie: 23-08-2017 Zaaknummer: 201603362/1/A1 Rechtsgebieden:...

 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 6 april 2017, nr. IENM/BSK-2016/186143, houdende wijziging Regeling...

 


Voorpublicatie wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit...

 

Wijzigingsblad NEN5740 Het wijzigingsblad bevat naast de toevoeging van strategieën voor lijnvormig onderzoek, ook aanpassingen op de...

 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit, met nota van toelichting

 


Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit, met nota van toelichting

 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit, met nota van toelichting

 

In deze brief informeer ik u over de aanpak van strijdige en discutabele certificaten ten opzichte van de Europese Bouwproductenverordening...

 


Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit, met nota van toelichting

 
Bron: NEN.nl In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze...

 


Nieuwe Wijzigingsbladen verschenen Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies vastgesteld van de...