Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsberichten

Enkel voor leden Schreurs Support

Op deze pagina vind u de laatste nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de (water)bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen.
Zijn er vragen onduidelijkheden, bent u op zoek naar een onafhankelijke interpretatie van de wet- en regelgeving of wilt u een second opinion of advies mail ons dan.

Als lid van Support heeft u tevens de mogelijkheid hier gratis een bericht plaatsen.
» Stuur uw bericht naar info@schreurs-uitgeverij.nl

De nieuwsberichten zijn alleen toegankelijk voor leden.

In deze brief informeer ik u over de aanpak van strijdige en discutabele certificaten ten opzichte van de Europese Bouwproductenverordening...

 


Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit, met nota van toelichting

 
Bron: NEN.nl In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze...

 


Nieuwe Wijzigingsbladen verschenen Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies vastgesteld van de...

 


Inhoudsindicatie Aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve criteria. Het besluit van de aanbestedende dienst om de inschrijving van eiseres uit...

 

Uitvoeringseisen mechanisch boren meer op de praktijk toegesneden De nieuwe versie 3.3 van BRL SIKB 2100 en protocol 2101, Mechanisch...

 

Inhoudsindicatie Bij besluit van 10 juli 2014 (hierna: het invorderingsbesluit) heeft de staatssecretaris besloten tot invordering van een...

 

Partijen: 1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, handelend als bestuursorgaan, mede namens de...

 


Bij besluit van 3 oktober 2013, kenmerk 2013/54347, heeft het college van gedeputeerde staten een vergunning als bedoeld in de...

 

Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mens en milieu. Al deze locaties moeten dan gesaneerd zijn of dat de risico's...

 

Doel van dit convenant is  bétere  recycling met een hoger rendement voor mens, economie en milieu. Tegelijkertijd is het...

 

De voorzitter van de Tweede Kamer  der Staten-Generaal  Binnenhof 4  2513 AA DEN HAAG  ...

 

Bij besluit van 1 maart 2013 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geologistiek B.V. een...