Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Materiaalstromen bij rioolrenovatie


Samenvatting

Bij rioolrenovatie komen diverse hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Maar wat mag er nou met deze materialen? Wat mag je opslaan, waar en hoe lang? Wat mag je met tijdelijke uitname? En hoe te handelen bij onverwachte bodemverontreinigingen? Kun je slim gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart? Hoe ga je om met de veiligheidsmaatregelen op het werk.

Om ervoor te zorgen dat deze verschillende stromen op de juiste behandeld worden is deze cursus opgezet; dat voorkomt problemen tijdens de uitvoering en dus stagnatie. 

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van deze werken te leren omgaan met de verschillende materiaalstromen welke vrijkomen en toegepast dienen te worden. Ook is de cursus interessant zijn voor handhavers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat en ILenT .

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Programma

 • De Wet- en Regelgeving
  • Inleiding Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG)
   • Meldsysteem afvalstoffen
   • Overige materiaalstromen
  • Inleiding Besluit bodemkwaliteit
   • Doelstelling en wettelijk kader
   • Handhaving
   • Definities en begrippen
   • Erkenning van werkzaamheden
  • Voorbereiding Riool renovatie
   • Voorbereidende onderzoeken
   • Waarde Bodemkwaliteitskaart
   • Spoelen van het riool
   • Terugzetten van de grond
   • Stabilisatie van grond in het werk
   • Veiligheid op het werk (CROW 400)
  • Materiaalstromen die het betreft in het kort.
   • Wat zijn de plannen?
   • Welke materiaalstromen zijn ‘t gevolg?
   • Wat zijn de plannen met de materialen?
   • Welke vooronderzoeken zijn noodzakelijk?
   • Wat zijn de veiligheidsmaatregelen?
   • Welke kwaliteitsverklaringen?
   • Hoe te handelen bij transport?
   • Hoe te handelen bij opslag?
   • Wanneer moet wie wat melden?
   • Wat staat er in de bestekken?
  • Bouwstoffen
   • Bouwstofketen
   • Ketenaansprakelijkheid
   • Product, grondstof, afvalstof, .. ?
   • Vrijkomende materialen
   • Bepaling eigenschappen bouwstof
   • Tijdelijke uitname
   • Transport en (tijdelijke) opslag op locatie
   • Toepassingen; eisen en melden
   • Uitzonderingen en vrijstellingen
   • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
   • Toetsen aan de maximale waarden
  • Grond & baggerspecie
   • Materiaalstromen
    • Grond- en baggerketen
    • Grond, bagger; product of afvalstof?
   • Beheer
    • BRL9335
    • Vrijstelling vergunningsplicht
   • Beoordelingskaders Bbk
   • Uitzonderingen en vrijstellingen
   • Kwaliteitsverklaringen
   • Veiligheid
    • Arbo wetgeving
    • Omgaan met verontreinigde grond