Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Materialen (bouwstoffen) in een Circulaire Economie


Samenvatting

Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen 

Deze cursus richt zich op materialen zoals grond, puingranulaat, beton, asfalt, bestratingsmaterialen en bouwmaterialen. De technieken van recycling komen aan bod. Het gaat er echter vooral om hoe je deze technieken kunt implementeren in de praktijk. Dus wat moet een overheidsopdrachtgever doen om circulariteit te bevorderen en wat kan een aannemer doen om circulariteit te bevorderen.

Welke regelgeving is van belang bij circulariteit van materialen? Wat is de vrijheid hierin? Deze cursus laat de mogelijkheden en de beperkingen zien van circulariteit in de praktijk     

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij het ontwerp, aanbesteding, sturing, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele werken en bouwwerken om te leren omgaan met de circulariteit van materialen welke vrijkomen en toegepast kunnen te worden. De cursus is interessant voor medewerkers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat en aannemers.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Programma

 • De Wet- en Regelgeving
  • Inleiding Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG)
   • Meldsysteem afvalstoffen
   • Overige materiaalstromen
   • Producten of afvalstoffen
  • Inleiding Besluit bodemkwaliteit
   • Doelstelling en wettelijk kader
   • Definities en begrippen
   • Mogelijkheden hergebruik en de regels daarvoor
  • Landelijk Afvalbeheersplan
   • Mogelijkheden circulariteit
 • Circulariteit
  • Hoogwaardigheid hergebruik?
  • Definitie circulariteit.
  • Circulariteit van materialen:
   • Grond
   • Bagger
   • Beton
   • Puingranulaat
   • Asfalt
   • Organische stof
   • Stukgoed (bestratingsmaterialen, wegmeubilair)
  • Welke gegevens zijn noodzakelijk?
  • Welke kwaliteitsverklaringen?
  • Hoe te handelen bij transport?
  • Hoe te handelen bij opslag?
  • Wanneer moet wie wat melden?
  • Wat staat er in de bestekken?
 • Hoe te regelen
  • Voorwaarden in bestekken om circulariteit te bevorderen
  • Wat kan een gemeente doen?
  • Vraag en aanbod
  • Logistiek
  • Randvoorwaarden
  • Extra kosten circulariteit
  • Wat kan een aannemer doen?

Flyer Materialen in een Circulaire Economie (Materialen_in_een_circulaire_economie.pdf, 538 Kb) [Download]