SCHREURS GROEP

Met de wijziging van de Rbk zijn de volgende BRL gewijzigd

[Contact us for a price]
 

Description

In de volgende richtlijnen heeft een wijziging plaatsgevonden nav de wijziging van de Rbk zoals eerder vermeld op onze website:
  • BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)

  • AS 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)

  • BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg
  • BRL 9335 Grond

Voor meer infomatie: www. Sikb.nl