Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Met de wijziging van de Rbk zijn de volgende BRL gewijzigd


In de volgende richtlijnen heeft een wijziging plaatsgevonden nav de wijziging van de Rbk zoals eerder vermeld op onze website:
  • BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)

  • AS 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)

  • BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg
  • BRL 9335 Grond

Voor meer infomatie: www.sikb.nl