Cursus PFAS in grond en grondwater [CLONE]

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. De monsterneming wijkt af van het de reguliere werkwijze en Nederlandse laboratoria zijn nog niet geaccrediteerd voor analyse op deze stoffen. 

Door het ontbreken van een landelijke norm is er vaak veel onduidelijkheid over de saneringsplicht en de hergebruiksmogelijkheden van PFAS-houdende grond. Het opstellen van lokaal beleid kan hier uitkomst bij bieden. 
Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de risico’s bij het werken met PFAS-verontreinigde grond en grondwater behandeld. Tevens wordt ingegaan op de wijze van monsterneming, analyses en de risico’s van het werken in en met PFAS-houdende grond en grondwater.


Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders, adviseurs en beleidsmakers van zowel overheden, adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondreinigers.

Locatie
Seats2Meet, Centraal Station van 's-Hertogenbosch.

Kosten
€ 845,- (excl. BTW). (Bij aanmelding van meerdere personen voor dezelfde dag wordt er korting verrekend. Zie onze website)

Duur
1 dag van 09:00 – 16:00 uur

Resultaat
Bewijs van deelname

Programma

 • PFAS
  • Wat zijn PFAS
  • Toepassingen
  • Risico’s en gedrag in de bodem
 • Beleid
  • PFAS in het kader van de zorgplicht
  • Risicogrenswaarden grond en grondwater
   • Rapportages RIVM
   • Handelingskader PFAS
  • Lokaal beleid
   • Reeds opgesteld beleid
   • Opstellen lokaal beleid
  • PFAS in de praktijk
   • Aandachtspunten voor monsterneming en analyses
   • Werken in en met PFAS verontreinigde grond en grondwater
   • Toetsen aan risicogrenswaarde

 

Extra ondersteuning nodig na het volgen van de cursus?
Met Schreurs Support ontvangt u dagelijkse ondersteuning bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U heeft 7 dagen per week toegang tot onze deskundige en onafhankelijke helpdesk. Hier kunt u per mail of telefonisch terecht met al uw vragen over bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen. En dat voor slechts €575,- (excl. BTW) per jaar!! Onze specialiteit ligt hierbij op het gebied van wet- en regelgeving en het geven van praktisch antwoorden om hieraan te voldoen.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving? 
Wordt lid van Schreurs support en wij doen het voor u!
 

NIEUWS
docent 5 sterren
docent 5 sterren!
Docent ontvangt 5 sterren
Cursusmateriaal was helder en duidelijk en docent wist de stof goed over te brengen. Mijn verwachting was meer theorie in de ochtend, ging voornamelijk over veiligheid.
Write a review