Ministerie IenW neemt Kwalibo-taken over van de TloKB

[Contact us for a price]
 

et ministerie neemt de taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat het toetsen van normdocumenten voor grond en bouwstoffen zelf uitvoeren. Het ministerie neemt deze taak over van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Het ministerie zal ook een aantal andere taken in relatie tot Kwalibo overnemen van de TloKB. Dit zijn taken die eerder lagen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB). Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van het versterken van het Kwalibo stelsel, zoals beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de schemabeheerders. Voor de certificaathouders en certificerende instellingen zijn de wijzigingen gering. Het ministerie heeft een brief gestuurd aan de betrokken organisaties.

3-2-2023, Bron: Bodemplus.nl

brief overdracht taken (brief-over-overdracht-taken-tlokb.pdf, 130 Kb) [Download]