NEN 5720; Verkennend waterbodemonderzoek incl. vooronderzoek conform NEN5717

[Contact us for a price]
 

Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen. Welke hoeveelheden komen vrij en van welke kwaliteit, en wat kunnen we met de vrijkomende baggerspecie? Het uitvoeren van het juiste waterbodemonderzoek kan hier uitsluitsel over geven.

De cursus gaat in op de verschillende facetten van het waterbodemonderzoek zoals beschreven in de NEN5720, incl. het vooronderzoek conform de NEN5717. Ook wordt er aandacht besteed aan de praktische uitvoering van het waterbodemonderzoek zoals beschreven in de protocol 2003 van de BRL SIKB 2000.

Doelgroep
De cursus is met name bedoeld voor personeel werkzaam bij adviesbureaus die de waterbodemonderzoeken voorbereiden, aansturen en/of uitvoeren en voor medewerkers die de waterbodemonderzoeken moeten toetsen

Programma

 • Inleiding Waterbodemonderzoek
  • definities
 • Overzicht relevante normen en richtlijnen
 • Kwalibo
 • Vooronderzoek waterbodem
  • NEN5717
  • Diverse strategieën
  • Afbakening onderzoekslocatie
  • Watertype
  • Doel
  • Asbest
 • Verkennend onderzoek waterbodem
  • Bemonsteringsstrategie
  • Veldwerk
  • Diverse soorten onderzoek (bv. water met korte baggercyclus, kribvak, zandwinning, overig diffuus e.d.)
  • Analyses (div. pakketten)
  • Interpretatie en toetsing
  • Rapportage
 • Onderzoek naar asbest in waterbodem
  • Apparatuur
  • Monsterneming
 • Uitvoeren van veldwerk bij waterbodemonderzoek
  • Protocol 2003 (voorbereiding, apparatuur, vastleggen gegevens e.d.)
  • Eisen aan organisatie
  • Veiligheid
 • Verdieping

 

 • 15 februari 2024
 • 4 juni 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

Zeer leerzame cursus gegeven door instructeur die zijn vak verstaat
Write a review