Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuw: PFAS toets (SPR)


PFAS worden steeds vaker meegenomen als aanvullende parameters bij partijkeuringen. Er is nog geen landelijk toetsingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond maar de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer hebben wel al lokaal beleid opgesteld.

Door de toenemende vraag naar het toetsen van deze PFAS-houdende grond hebben wij hiervoor een toetsprogramma ontwikkeld.

Dit programma is gebaseerd op het beleid van de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer en bevat de volgende features:

  • Toetsing aan rapportagegrens, AW, Wonen en Industrie (GBT)
  • Overzicht op welke kwaliteitsklasse ontvangende bodem de grond/bagger mag worden toegepast
  • Toetswaarden toe te passen grond naar wens aan te passen
  • Toetswaarden ontvangende bodem naar wens aan te passen
  • Mogelijkheid tot toevoegen van een extra parameter (bv. GenX) incl. bijbehorende toetswaarden.

Het programma kan altijd aangepast / uitgebreid worden aan de wensen van de klant.

Vraag een gratis proeflicentie aan en test het zelf 10 dagen gratis! Stuur uw gegevens (naam en email) naar info@schreurs-groep.nl.