Nieuwe consultatie beschikbaar: Wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (besluit gebruik meststoffen)

[Contact us for a price]
 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gebruik Meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggend wijzigingsbesluit wijzigt hiertoe het Besluit gebruik meststoffen per 1 januari 2021. In het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt een wijziging doorgevoerd ter verduidelijking.

Open consultatie

Indien deze link niet werkt, kopieer dan onderstaande url en plak deze in de adresbalk van uw browser: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbgm_en_ubm

Bron:overheid.nl